Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

01.07.21 DI Byg Nyheder

Survey: Forventning om regulering er en driver for EPD’er

Forventning om kommende regulering på området er en bestemmende årsag ved udvikling af EPD’er. Det viser en survey, som DI Byg og DI Dansk Byggeri har gennemført blandt virksomheder, der ifølge deres branchekoder producerer eller handler med byggevarer. Survey’en har haft til formål at kortlægge anvendelsen af EPD’er (miljøvaredeklarationer), herunder at belyse de forventninger og udfordringer som medlemsvirksomhederne har og oplever i deres arbejde med EPD’er.

Der er på nuværende tidspunkt ikke krav om udarbejdelse eller anvendelse af EPD’er i Danmark. Det er dog respondenternes forventning, at lovgivning om EPD’er bliver en realitet i fremtiden, og for 60 pct. af survey’ens respondenter har forventningen om kommende regulering i høj grad været styrende for beslutningen om at få udarbejdet EPD’er.

Dette til trods for, at næsten 90 pct. erklærer sig helt enig eller enig i, at omkostningsniveauet for udarbejdelse af EPD’er er højt. De omkostninger, der kan være forbundet med at få udarbejdet en EPD, kan f.eks. være betaling til en programoperatør, administration eller ekstern konsulentbistand. Til trods for det høje omkostningsniveau har flere respondenter alligevel fået udarbejdet EPD’er på baggrund af efterspørgsel fra rådgivere, ligesom flere påpeger, at EPD’erne skal anvendes til certificeret byggeri, som f.eks. DGNB.  

Branchedirektør i DI Byg Elly Kjems Hove er ikke overrasket over resultatet:

  • Der er meget stor variation i, hvor langt de enkelte virksomheder er med udviklingen af EPD’er. Fælles for virksomhederne er dog, at EPD’er er forbundet med betydelige udgifter. Netop derfor er vigtigt med harmonisering på europæisk niveau hurtigst muligt, så vi får et fælles udgangspunkt for anvendelse af EPD’erne i praksis.

Du kan se hovedresultaterne af survey’en her.

Relateret indhold