Om DI Byg

DI Byg er et branchefællesskab for alle virksomheder, der har direkte eller indirekte tilknytning til byggeri.

Hvem er vi?

DI Byg er det ældste af DI’s otte branchefællesskaber, og med DI som udgangspunkt står DI Byg centralt i arbejdet med at sikre gode rammevilkår for at drive virksomhed i og ud fra Danmark. Vi repræsenterer 450 virksomheder, som samlet set beskæftiger ca. 40.000 medarbejdere i byggebranchen.


DI Byg arbejder for at styrke vilkårene, så virksomheder i den danske byggebranche står stærkt i den tiltagende internationale konkurrence i både ind- og udland.

Hovedparten af de regler, der gælder på det danske marked, har deres oprindelse i EU-regulering. Derfor har DI Byg stort fokus på de europæiske aktiviteter. DI Byg er et aktivt medlem af Construction Products Europe – den europæiske organisation for byggematerialeproducenter. I samarbejde med DI’s kontor i Bruxelles præger DI Byg internationale initiativer og regulering med viden og erfaring fra danske virksomheder.

DI Byg arbejder for
 1. Interessevaretagelse

  Øve indflydelse på de politisk fastsatte rammevilkår for byggeri og byggesektorens aktører såvel nationalt som internationalt

 2. Afsætningsvilkår

  Sikre de bedst mulige afsætningsvilkår for medlemsvirksomhedernes produkter og serviceydelser

 3. Kompetencer

  Styrke medlemmerners kompetencer over for samhandelspartnere

 4. Profilering

  Sikre en stærk profilering i offentligheden af byggeri og byggeriets aktører

 5. Services

  Tilbyde services der skaber værdi for medlemmerne

 6. Samarbejde

  Styrke det tværgående samarbejde og dialogen blandt medlemmerne og blandt alle aktører i byggeriet

DI Bygs
vedtægter
Læs mere om DI Byg
Elly Kjems Hove, Branchedirektør
DI Byg er et stærkt samlingspunkt for virksomheder med interesser i byggebranchen Elly Kjems Hove, Branchedirektør

Elly Kjems Hove

Branchedirektør

 • Direkte +45 3377 3575
 • Mobil +45 2949 4500
 • E-mail ekh@di.dk

Jakob Orbesen

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3304
 • Mobil +45 2132 0321
 • E-mail jaor@di.dk

Frederik Krogsøe

Fagleder, Digitalisering i byggeriet

 • Direkte +45 3377 3343
 • Mobil +45 2889 0300
 • E-mail frkr@di.dk

DI Byg

HC Andersens Boulevard 18
1787 København V.
Denmark

Telefon:3377 3377
Åbningstider:Mandag til fredag 8.00 - 17.00

dibyg@di.dk