Om DI Byg

DI Byg er et branchefællesskab for alle virksomheder, der har direkte eller indirekte tilknytning til byggeri.

Hvem er vi?

DI Byg er det ældste af DI’s ni branchefællesskaber. Vi repræsenterer 450 virksomheder, som samlet set beskæftiger ca. 40.000 medarbejdere i byggebranchen.

Medlemskredsen favner virksomheder, der på forskellige måder er involveret i byggeriet, herunder producenter, forhandlere, entreprenører og bygherrer. Nogle af vores virksomheder er orienteret mod det danske marked, mens andre har høj eksportandel.

Vores vision er, at byggeriet skal være lønsomt og blandt mest produktive brancher i Danmark. Men det er samtidigt vigtigt, at det sker med respekt for det samfund, vi er en del af. Derfor skal der leveres et ansvarligt, sundt og bæredygtigt byggeri.

DI Byg er et aktivt medlem af Construction Products Europe – den europæiske organisation for byggematerialeproducenter, og vi har et tæt samarbejde med DI’s kontor i Bruxelles. 

DI Byg arbejder for

 1. Interessevaretagelse

  Øve indflydelse på de politisk fastsatte rammevilkår for byggeri og byggesektorens aktører såvel nationalt som internationalt

 2. Afsætningsvilkår

  Sikre de bedst mulige afsætningsvilkår for medlemsvirksomhedernes produkter og serviceydelser

 3. Kompetencer

  Styrke medlemmerners kompetencer over for samhandelspartnere

 4. Profilering

  Sikre en stærk profilering i offentligheden af byggeri og byggeriets aktører

 5. Services

  Tilbyde services der skaber værdi for medlemmerne

 6. Samarbejde

  Styrke det tværgående samarbejde og dialogen blandt medlemmerne og blandt alle aktører i byggeriet

DI Bygs
vedtægter

Læs mere om DI Byg

Elly Kjems Hove, Branchedirektør
DI Byg er et stærkt samlingspunkt for virksomheder med interesser i byggebranchen Elly Kjems Hove, Branchedirektør

Elly Kjems Hove

Branchedirektør

 • Direkte +45 3377 3575
 • Mobil +45 2949 4500
 • E-mail ekh@di.dk

Jakob Orbesen

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3304
 • Mobil +45 2132 0321
 • E-mail jaor@di.dk

Søren Cajus

Seniorchefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3913
 • Mobil +45 2851 1969
 • E-mail scp@di.dk

Tilde Hellis Jacobsen

Konsulent

 • Direkte +45 3377 3127
 • Mobil +45 4016 1174
 • E-mail tihj@di.dk

DI Byg

HC Andersens Boulevard 18
1787 København V.
Denmark

Telefon:3377 3377
Åbningstider:Mandag til fredag 8.00 - 17.00

dibyg@di.dk