Bliv medlem

I DI Byg arbejder vi ud fra en overordnet målsætning om at styrke den samlede byggesektors konkurrencemæssige position og omdømme

 1. Politisk indflydelse

  I DI Byg arbejder for, at virksomheder, relateret til byggebranchen, har lettere ved at drive virksomhed i Danmark. Det gør vi blandt andet gennem tæt dialog med beslutningstagere i Danmark og på EU-niveau, som giver os indflydelse på udformningen af regulering af betydning for branchen.

 2. Et fælles talerør og større slagkraft

  Vi arbejder for at varetage vores medlemsvirksomheders fælles interesser i råd, nævn og udvalg, hvor DI Byg deltager på vegne af vores medlemmer. Endvidere bidrager DI Bygs bestyrelse til at synliggøre byggebranchens styrker, muligheder og udfordringer. 

 3. Rådgivning og services

  Som medlem har du mulighed for at drage nytte af sparring og vejledning om de udfordringer og muligheder, som regulering, normer og standarder giver for din virksomhed i hverdage. Desuden får I adgang til de nyeste informationer om byggebranchens rammevilkår og udviklingen i markedet både i Danmark, Europa og øvrige eksportmarkeder.

 4. Events og netværk

  Som medlem tilbyder vi muligheden for at styrke jeres netværk med kollegaer, kunder og samarbejdspartnere fra hele byggeriets værdikælde med deltagelse i netværksmøder og arrangementer. 

FAQ

Hvem kan være medlem?

Arbejder du i en virksomhed, der har relation til byggeribranchen, så vil I få gavn af DI Byg. Et medlemskab i DI Byg forudsætter dog, at din virksomhed er medlem af Dansk Industri (DI). Er du i tvivl om dette, er du velkommen til at kontakte os.

Hvad koster det at være medlem?

Kontingen til DI Byg beregnes på baggrund af den lønsum, den pågældende virksomhed i forvejen indberetter til DI. Det betyder, at medlemmer på en løn: 

- Under 5 mio. kr. betaler 3.500 kr. årligt

- Mellem 5 mio. og 10. mio. betaler 5.000 kr. årligt

- Mellem 10 mio. og 15. mio. betaler 7.500 kr. årligt

- Mellem 15 mio. og 50. mio. betaler 10.000 kr. årligt

- Mellem 50 mio. og 100 mio. betaler 15.000 kr. årligt

- Over 100 mio. kr. betaler 30.000 kr. årligt 

Virksomheder, der er associerede til DI

For virksomheder, der er associerede til DI, er kontingentet til DI Byg på 3.500 kr. årligt. Ved flere end 30 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere tillægges 60 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder. 
Kontingentet kan maksimalt blive i alt 30.000 kr. årligt.
Alle typer af kontingenter opkræves kvartalvis medio hvert kvartal. 

Tilbud til nystartede virksomheder

DI tilbyder virksomheder, der er mindre end fem år gamle et års gratis tilknytning. 

Hvordan bliver man medlem?

Ønsker du at være medlem af DI Byg skal du blot sende en mail til dibyg@di.dk eller ringe på telefonnummeret +45 33 77 33 77.

Elly Kjems Hove, Branchedirektør
DI Byg er et stærkt samlingspunkt i byggebranchen Elly Kjems Hove, Branchedirektør

Elly Kjems Hove

Branchedirektør

 • Direkte +45 3377 3575
 • Mobil +45 2949 4500
 • E-mail ekh@di.dk

Jakob Orbesen

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3304
 • Mobil +45 2132 0321
 • E-mail jaor@di.dk

Søren Cajus

Seniorchefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3913
 • Mobil +45 2851 1969
 • E-mail scp@di.dk