Bliv medlem

Bliv medlem af DI Byg

Som medlem af DI Byg får du en række fordele. Medlemskabet giver dig bl.a. følgende:

 • Politisk indflydelse
 • Et fælles talerør og større slagkraft
 • Rådgivning og services
 • Netværk der styrker din forretning
 • Seminarer, workshops og konferencer der udvikler din forretning
 • Internationale forretningsmuligheder
 • Nyhedsbrev med aktuelle begivenheder og nyheder 

DI Byg arbejder for dig!

I DI Byg arbejder vi ud fra en overordnet målsætning om at styrke den samlede byggesektors konkurrencemæssige position og omdømme

Hvad koster et medlemskab af DI Byg?

Medlemskab af DI Byg forudsætter medlemskab af DI.

Kontingent til DI Byg beregnes på grundlag af den lønsum, den pågældende virksomhed i forvejen indberetter til DI. Dette betyder, at medlemmer med en lønsum:

 • under 5 mio. kr betaler 3.500 kr./år
 • mellem 5 mio. og 10 mio. kr. betaler 5.000 kr./år
 • mellem 10 mio. og 15 mio. kr. betaler 7.500 kr./år
 • mellem 15 mio. og 50 mio. kr. betaler 10.000 kr./år
 • mellem 50 og 100 mio. kr. betaler 15.000 kr./år
 • over 100 mio. kr. betaler 30.000 kr./år

Virksomheder der er associerede til DI

For virksomheder, der er associerede til DI, er kontingentet til DI Byg på 3.500 kr. årligt. Ved flere end 30 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere tillægges 60 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder.

Kontingentet kan maksimalt blive i alt 30.000 kr./år.

Alle typer af kontingenter opkræves kvartalsvis medio hvert kvartal.

Tilbud til nystartede virksomheder

DI tilbyder virksomheder, der er mindre end fem år gamle et års gratis tilknytning.

Elly Kjems Hove

Branchedirektør

 • Direkte +45 3377 3575
 • Mobil +45 2949 4500
 • E-mail ekh@di.dk

Bjørn Bagge

Chefkonsulent

Frederik Krogsøe

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3343
 • Mobil +45 2889 0300
 • E-mail frkr@di.dk

Rikke Lysberg Bernbom

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 4777
 • Mobil +45 2947 7845
 • E-mail rilb@di.dk

Jakob Orbesen

Konsulent

 • Direkte +45 3377 3304
 • Mobil +45 2132 0321
 • E-mail jaor@di.dk