Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

DI Byggeri

Energianalyser

Energirenovering af bygninger bør være et vigtigt emne på den politiske dagsorden. Potentialerne for energibespareler i bygningerne er nemlig store, og bygninger bør ses som en integreret del af energisystemet.

Læs Byggeriets Energianalyse

I Byggeriets Energianalyse får du adgang til data om energi og bygninger. Heri kan du se de tendenser, der gør sig gældende i forhold til energibesparelser og vedvarende energi tilknyttet bygninger. Dertil finder du DI Dansk Byggeris energi- og klimapolitiske anbefalinger.

Byggeriets Energianalyse 2019

Danmark som lavemissionssamfund i 2050

Politisk er det besluttet, at Danmark skal være et lavemissionssamfund i 2050. Det mål nås ikke uden et større fokus på de danske bygninger, som står for ca. 40 % af energiforbruget. Desto mindre et forbrug af energi i vores bygninger, desto lettere og billigere bliver det at omstille energisystemet til at være baseret på 100 % vedvarende energi i 2050.

Bygge- og anlægsbranchen har løsningerne

Bygge- og anlægsbranchen er klar til at bidrage med energieffektive løsninger så potentialerne for energibesparelser i bygningerne i langt højere grad indfries. Branchen bidrager også ved udviklingen af energieffektive produkter. Du kan læse DI Dansk Byggeris Energy Efficient Building Solutions publikation her.

Viden og information

Håndværkere, rådgivere mv. kan læse mere om løsninger til energirenovering her: www.byggeriogenergi.dk

Forbrugere og erhverv kan finde gode råd om el, varme og energirigtige løsninger her: www.sparenergi.dk

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold