DI Byggeri

Bemærkninger til forslag om ændring af Byggeloven

Læs DI Bygs bemærkninger til forslag om ændring af Byggeloven (Id nr.: 328226).

Skrevet af:

Elly Kjems Hove