Arrangement

Generalforsamling: Arrangement i Danske Råstoffer 2022

I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement i Danske Råstoffer

Fredag den 10. juni 2022, fra kl. 09.00
(selve generalforsamlingen starter kl. 16.00)

Hotel Green Solution House, Strandvejen 79, 3700 Rønne

Inden generalforsamlingen har vi arrangeret et spændende program. Og i lighed med tidligere er der også i år planlagt et golfarrangement, torsdag den 9. juni.

Der er fælles middag på hotellet torsdag aften, hvor alle er velkomne. Pris for denne middag er 450,00 kr. Dertil kommer 1100,00 kr. for et enkeltværelse eller 1.300,00 kr. for et dobbeltværelse, hvis man ønsker overnatning.

Pris for overnatning fra den 10. – 11 juni 2022
Værelse med morgenmad: 1100,00 kr. for et enkeltværelse og 1300,00 kr. for et dobbeltværelse, priser inkl. moms

Golfarrangement.
Frokost og Greenfee er for egen regning og afregnes på stedet.
Ved tilmelding til golfarrangementet skal navn og DGU Nr. sendes til lmv@di.dk

Tilmeldingsfrist
Fristen er SENEST den 3. juni 2022

Der gøres opmærksom på vedtægternes § 5 stk. 7: Det er medlemmets ret at møde på generalforsamlingen, dog er det tilladt gennem en fuldmagt at lade sig repræsentere ved en anden mødeberettiget, der foruden sin egen stemme kun kan afgive stemme for et medlem ifølge fuldmagt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Danske Råstoffer