Arrangement

Generalforsamling i Danske Råstoffer 2021

Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement i Danske Råstoffer

Fredag den 11. juni 2021, fra kl. 09.00
(selve generalforsamlingen starter kl. 16.00)

 
Alsik Hotel & Spa, Nørre Havnegade 21-25, 6400 Sønderborg
 
Inden generalforsamlingen har vi arrangeret et spændende program. Og i lighed med tidligere er der også i år planlagt et golfarrangement, torsdag den 10. juni.
 
Der er fælles middag på hotellet torsdag aften, hvor alle er velkomne.
Pris for denne middag er 450,00 kr.
Dertil kommer 1000,00 kr. for et enkeltværelse eller 1.300,00 kr. for et dobbeltværelse, hvis man ønsker overnatning.
 
Pris for overnatning fra den 11. – 12 juni 2021
Værelse med morgenmad: 1000,00 kr. for et enkeltværelse og 1300,00 kr. for et dobbeltværelse. Mere om betaling på næste side.
 
Golfarrangement.
Frokost og Greenfee er for egen regning og afregnes på stedet.
Ved tilmelding til golfarrangementet skal navn og DGU Nr oplyses
 
Gyldigt Coronapas
Der vil være krav om at deltagerne har dokumentation for enten vaccination, negativ test eller tidligere smitte.
 
Tilmeldingsfrist
Fristen er SENEST den 4. juni 2021
 
Der gøres opmærksom på vedtægternes § 5 stk. 7: Det er medlemmets pligt at møde på ge-neralforsamlingen, dog er det tilladt gennem en fuldmagt at lade sig repræsentere ved en anden mødeberettiget, der foruden sin egen stemme kun kan afgive stemme for et medlem ifølge fuldmagt.
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen
Danske Råstoffer