Arrangement

Fugt og træ

Fugt anses normalt for at være den væsentligste årsag til skader i vore bygninger.

Problemener på grund af fugt i bygningers konstruktioner og materialer kan i vid udstrækning undgås, hvis konstruktionerne udføres under hensyntagen til de fugtbelastninger fra nedbør, relativ luftfugtighed, brugeradfærd mv, som de vil blive udsat for.

Dette kursus omhandler håndtering af fugt i træbyggeri, og hvordan træ kan anvendes i byggeriet, uden der forekommer risiko for fugtskader.

Indhold

 • Krav i BR18
 • Luftfugtighed og træfugt - teori, fugtprocent ved indbygning, hvornår skimmelrisiko
 • Måling af træfugt
 • Træets svind og udvidelse - teori, trægulve, facadebeklædninger og CLT-elementer
 • Anvendelsesklasser og fugtbelastningsklasser
 • Konstruktiv træbeskyttelse - 10 tommelfingerregler
 • Fugtspærre i sokler og gulve
 • Lufttæthed - dampspærre/dampbremse i ydervægge og lofter
 • Ventilation i facade- og tagkonstruktioner
 • Fugtstrategi - fugtrisikoklasser, fugtstrategiplan, fugtsagkyndig
 • Afdækning - lokal-/interimsafdækning, totaloverdækning