Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Kursus

DI Byggeris Byggelederuddannelse – del 2

Med denne uddannelse i byggeledelse får du et forløb, der er tilpasset de ledelsesmæssige udfordringer, som en byggeleder ofte vil stå overfor.

Foto: Ricky John Molloy

Hvad får du ud af uddannelsen?

Uddannelsen gør din dagligdag som byggeleder bedre, idet den styrker dine kompetencer i grundlæggende ledelsesdiscipliner. Det gælder eksempelvis kommunikation, samarbejde, planlægning, sagsstyring og tilrettelæggelse af arbejdet.

På uddannelsen
 • får du en grundlæggende forståelse for lederens funktion, roller og forhold omkring ledelse af medarbejdere.

 • får du indsigt i, hvordan du som byggeleder kan skabe en god balance mellem arbejds- og privatliv.

 • lærer du om de vigtigste bestemmelser i overenskomsten og arbejdsmarkedets lov- og regelsæt.

 • får du værktøjer, du kan bruge til at træffe prioriterede valg, når du løber ind i udfordringer.

Ud over dette vil du på uddannelsen få et netværk bestående af andre nye byggeledere.

Uddannelsens centrale fokuspunkter

 • Motivation, kommunikation, forhandlingsteknik og ledelse

 • Prissætningsværktøjer og forhandling af akkord

 • Overenskomstforhold

 • Mødeledelse i byggeriet

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsesforløbet henvender sig til byggeledere, særligt inden for tømrer- og murerentrepriser og beslægtede fag- og hovedentrepriser.

Undervisningsforløb

  • Introduktion, online

  • Modul 1 – Lederskab

  • Modul 2 – Overenskomst, akkord og forhandling

  • Modul 3 – Opsamling og mødeledelse

  • Sparring om eksamensopgave, online

  • Eksamen

Undervisningsform

Undervisningsformen veksler mellem gruppeopgaver, oplæg til drøftelser, gruppearbejde med plenumfremlæggelser, indlæg og rollespil.

OBS

For at deltage på denne uddannelse i byggeledelse, anbefaler vi stærkt, at du allerede har gennemført DI Byggeris Byggelederuddannelse – del 1.

Mathilde Fischer

Mathilde Fischer

Sekretær

Praktisk ansvarlig

 • Direkte +45 3377 4970
 • Mobil +45 5213 2403
 • Send e-mail  
Ask Ahrens Hesselager

Ask Ahrens Hesselager

Chefkonsulent

Fagligt ansvarlig

Ask har 25 års erfaring fra entreprenørvirksomheder som byggeleder, entrepriseleder og proceschef.

 • Direkte +45 3377 3593
 • Mobil +45 3034 5945
 • Send e-mail