Foto: DI Byggeri

28.05.21 DI Byggeri Nyheder

Informationsbrev fra Arbejdstilsynet om Corona

Der gælder stadig særlige regler til test ved tilrejsende arbejdskraft, og når du som arbejdsgiver stiller en bolig til rådighed for dine ansatte. Derfor sender Arbejdstilsynet nu informationsbreve ud til virksomheder i brancher, hvor reglerne er særligt relevante. Det gælder bl.a. bygge- og anlægsbranchen.

Den 1. februar 2021 blev der indført særlige krav om test ved tilrejsende arbejdskraft og smitteforebyggelse ved indkvartering af ansatte.

Reglerne gælder indtil videre frem til 1. juli 2021, men regeringen forventer, at reglerne forlænges, og et lovforslag om forlængelse er netop sendt i høring.

Krav om test ved tilrejsende arbejdskraft

Som arbejdsgiver for tilrejsende arbejdskraft skal du sørge for, at dine ansatte PCR-testes for COVID-19 efter indrejse til Danmark, og du skal udarbejde en skriftlig plan for PCR-testen af tilrejsende arbejdskraft.

Læs mere om reglerne for test og plan for test her.

Forebyg smitte, hvis du stiller bolig til rådighed

Hvis du som arbejdsgiver stiller en bolig til rådighed for dine ansatte, skal du sikre, at boligen opfylder en række krav til boligens størrelse, indretning, afstandskrav og skiltning m.v. Du skal også udarbejde en plan for forebyggelse af smitte med COVID-19 blandt beboerne.

Læs mere om kravene til boliger her.

Arbejdstilsynet fører stadig tilsyn på arbejdspladserne

Arbejdstilsynet har siden oktober 2020 ført tilsyn med, at danske arbejdspladser overholder de særlige krav i forbindelse med coronasituationen. Og det fortsætter.

Her er, hvad du skal være opmærksom på, med Arbejdstilsynets tilsyn:

  • Hvis du som arbejdsgiver ikke har sørget for, at tilrejsende arbejdskraft er blevet testet, kan Arbejdstilsynet kræve, at der bliver foretaget en test

  • Hvis du ikke har udarbejdet en plan for PCR-testen og en plan for boligforholdene - eller hvis planen er mangelfuld, kan Arbejdstilsynet kræve, at du straks udarbejder en plan

  • Arbejdstilsynet kan også underrette bopælskommunen, der herefter kan vælge at foretage et tilsyn af boligen. 
Mette Møller Nielsen

Mette Møller Nielsen

Chef for Arbejdsmiljø Byggeri

  • Direkte +45 7216 0297
  • Mobil +45 2245 4772
  • E-mail mmn@di.dk

Relateret indhold