Foto: Ricky John Molloy
20.01.22 DI Byggeri Nyheder

DI Byggeri: Nyt forslag til udbudslov skal sikre færre annullationer og lavere transaktionsomkostninger

DI Byggeri har sammen med 8 andre organisationer stillet konkrete forslag til ændringer af udbudsloven. Særligt tre forslag kan få stor betydning for den danske bygge- og anlægsbranche – 1) Styrket adgang for SMV’er, 2) udvidet adgang til at tilpasse udbudsmaterialet i udbudsprocessen samt til at 3) ændre kontrakter i udførelsen. Forslagene kan nedbringe antallet af annullationer og skabe lavere transaktionsomkostninger.

DI Byggeri har i samarbejde med DI, Dansk Erhverv, SMVdanmark, IKA, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI), Danske Regioner, KL og SKI udarbejdet 7 fælles ændringsforslag til revision af udbudsloven. Samarbejdet inkluderer både ordregivere og tilbudsgivere.

Anbefalingerne blev fremlagt på et lukket ekspertmøde for Erhvervsudvalget onsdag d. 12. januar 2022. Udover de fælles forslag pointerede DI og DI Byggeri vigtigheden af, at udbudsloven forbliver en proceslov.

Forslagene kan få stor betydning for bygge- og anlægsbranchen

Processen med udarbejdelsen af de 7 forslag har varet over et halvt år. I processen har DI Byggeri været aktive og arbejdet for at finde fællesnævnere for både tilbudsgivere og ordregivere. Reglerne bør nemlig sikre fornødne fleksibilitet til at skabe bedre processer, bedre udbudsmaterialer og undgå annullationer.

”Processen viser, at vi – ordregivere og tilbudsgivere – trods modsatrettede interesser sammen kan finde fælles fodslag. Vi tror på, at balancerede regler sikrer det bedste samarbejde. Det gælder for udbudsreglerne og for vores fælles AB-aftalesystem. Nu er det op til politikkerne at implementere forslagene, så det store potentiale i branchen kan indfries,” siger vicedirektør Peter Stenholm, DI Byggeri.

Det har været vigtigt at sikre, at SMV’ers adgang til offentlige udbud øges. Det sker med forslag 1, hvor referencers alder og ”det bedste konkurrencefelt” kan sikre en bredere adgang end i dag.

Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen annulleres mellem hver fjerde og hvert femte bygge- og anlægsudbud over 40 mio. kr. årligt. Det svarer til, at der årligt er ca. 65 annullerede EU-udbud.

”Annullationer koster unødigt mange penge for både tilbudsgivere og ordregivere. Tallene viser, at der i bygge- og anlægsbranchen annulleres over ét EU-udbud om ugen. Det kan vi gøre bedre med endnu bedre rammevilkår. Med forslag 2 vil en stor del af disse annullerede udbud ikke behøve at blive annulleret. Der vil nemlig blive en bredere adgang til at rette fejl i udbudsmaterialet. Sidste år kunne denne ny bestemmelse have ført til, at en række større byggerier ikke skulle have været annulleret,” siger vicedirektør Peter Stenholm, DI Byggeri.

Forslag 6 udvider adgangen til at foretage ændringer i projektet efter indgåelse af kontrakten. Det er en fordel for bygherren. Fordelen for entreprenørerne ligger i, at forslaget begrænser bygherrens mulighed for at tilsidesætte entreprenørens udførelsesret ved større ændringer i projektet.

Såfremt forslagene bliver vedtaget, vil der være en endnu større mulighed for at sikre, at udbudsmaterialet kvalificeres i udbudsfasen. Det vil være til gavn for alle aktører.

”Det er vigtigt for os, at ændringsforslagene samlet set tilgodeser både ordregivere og tilbudsgivere. Det skal ikke være reglerne der hindrer kloge udbud,” siger vicedirektør Peter Stenholm, DI Byggeri.

De 7 temaer for ændringsforslagene

Ændringsforslagene er opdelt i 7 temaer:

  1. Styrket adgang for SMV’er
  2. Udvidet adgang til at tilpasse udbudsmaterialet i udbudsprocessen
  3. Udvidet adgang til brug af fleksible udbudsformer
  4. Forenkling af sortimentsudbud
  5. Indkøb under tærskelværdier for varer- og tjenesteydelser
  6. Udvidet adgang til at ændre kontrakter i driftsfasen
  7. Lettere dokumentationskrav

Læs anbefalingerne her.

DI Byggeri forventer, at regeringen vil fremsætte et forslag til revision af udbudsloven m.m. i 2. halvdel af marts 2022, jf. lovprogrammet.

Torkil Schrøder-Hansen

Torkil Schrøder-Hansen

Fagleder, Udbudsret Byggeri

  • Direkte +45 7216 0146
  • Mobil +45 6138 5933
  • E-mail toha@di.dk

Relateret indhold