Foto: Ulrik Samsøe Figen
24.01.22 DI Byggeri Nyheder

Ny vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres

Arbejdstilsynet har offentliggjort en ny vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres. Vejledningen har til formål at forbygge stress og bidrage med redskaber til at fremme det sunde arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet har fortsat øget fokus på psykisk arbejdsmiljø, og i 2022 bliver det også et fokusområde i bygge- og anlægsbranchen. Arbejdstilsynet tilsyn sker med afsæt i en ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø og en række vejledninger fra Arbejdstilsynet. Det gælder f.eks. den vejledning Arbejdstilsynet har offentliggjort om krænkende handlinger samt en vejledning om arbejdsrelateret vold.

Vejledningsindsatsen

Arbejdstilsynet vil fra januar 2022 vejlede virksomhederne om psykisk arbejdsmiljø. I bygge og anlæg sker vejledningen på virksomhedens hjemmeadresse hos den virksomhed, som har fået et forbud eller straks påbud ved et tilsynsbesøg på byggepladsen – de såkaldte helhedsorienterede tilsyn. Her gennemgår Arbejdstilsynet og virksomheden virksomhedens arbejdsmiljø.

Hvad kan du som arbejdsgiver gøre allerede nu?

Forebyggelse af psykiske belastninger kræver en fælles indsats, fra både ledelsen og medarbejderne på byggepladserne. Sørg for god planlægning og at involvere f.eks. arbejdsmiljøorganisation og medarbejdere heri. Allerede ved opstartsmøder, og efterfølgende på sikkerheds- og tools-møder kan arbejdsopgaverne koordineres, så rækkefølgen er hensigtsmæssigt og gennemskuelige for dem som er på byggepladsen, samt hvem de skal samarbejde med.

Det er særligt relevant at fokusere på følgende tiltag, når du som arbejdsgiver skal forebygge risikoen ved stor arbejdsmængde og tidspres:

  • tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet
  • støtte i arbejdet fra ledelse og kollegaer
  • indflydelse i arbejdet i forhold til det arbejde, som skal udføres
  • hensyn til ansattes forudsætninger
  • beskyttelse af særligt følsomme risikogrupper
  • planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, så arbejdet er forsvarligt

Hvad er en stor arbejdsmængde og tidspres?

Bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø definerer en stor arbejdsmængde og tidspres som en ubalance mellem det arbejde, der skal udføres, og den tid, der er til rådighed til at udføre arbejdet. For at kunne tale om en stor arbejdsmængde og tidspres, skal ubalancen medføre, at de ansatte arbejder intensivt, f.eks. i højt tempo eller uden pauser til restitution, eller mange timer, som kan påvirke muligheden for restitution.

Det kan f.eks. være gældende, hvis medarbejdere på bygge- og anlægspladser kontinuerligt er nødsaget til at arbejde under et højt tidspres for at færdiggøre de fastlagte arbejdsopgaver.

Hvad indebærer en stor arbejdsmængde og tidspres?

Til trods for at mindre perioder med spidsbelastninger kan være uundgåelige, kan længere perioder med øget arbejdsmængde eller tidspres føre til risikofyldt adfærd. En for stor arbejdsmængde eller tidspres kan indebære en risiko for medarbejdernes helbred og trivsel, dvs. risiko for ulykker eller stress m.m. Dette skyldes, at medarbejderne skal arbejde hurtigt og derfor tager flere chancer for at nå tingene til tiden.

Find den nye vejledning her.

Få information om de psykiske påvirkninger her.

Du kan ydermere ansøge om forebyggelsespuljen Arbejdsmiljøpulje til forebyggelse af nedslidning, som konsulenter fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus kan være behjælpelig med. Klik her for at besøge Byggeriets Arbejdsmiljøbus' hjemmeside. 

Som arbejdsgiver kan du desuden benytte dig af det nye tiltag i regi af Branchefællesskabet for Bygge og Anlæg, hvor vores dygtige konsulenter tilrettelægger et skræddersyet forløb med udgangspunktet i virksomhedens behov. Forløbet har til formål at arbejde med virksomhedens adfærd mhp. arbejdsmiljø. Få mere at vide her.

Kontakt

Har du spørgsmål til ovenstående eller psykisk arbejdsmiljø i bygge- og anlæg?

Kontakt DI Byggeri Arbejdsmiljøafdeling på 33773377

Relateret indhold