Foto: Søren Nielsen
07.03.22 DI Byggeri Nyheder

Krig i Ukraine og forsinkelse med entreprisen

I slutningen af februar 2022 påbegyndte Rusland en invasion af den ellers suveræne stat Ukraine. Den russiske aggression vil bl.a. kunne medføre, at danske entrepriser bliver forsinkende, og således at entreprenøren har ret til tidsfristforlængelse. Læs her mere om muligheden for tidsfristforlængelse.

Det følger af AB 18 § 39, stk. 1 (og de øvrige AB-dokumenter f.eks. AB 92 og AB-Forbruger), at entreprenøren har ret til tidsfristforlængelse ved forsinkelse som følge af bl.a.:

  • Force majeure, herunder ”krig”
  • Offentligt påbud eller forbud

Tilsvarende mulighed for tidsfristforlængelse gælder, selvom et AB-dokument ikke er vedtaget mellem parterne, idet indholdet af AB 18 § 39, stk. 1, er udtryk for en såkaldt ”almindelig entrepriseretlig regel”.

Du har som entreprenør bevisbyrden for, at du har ret til tidsfristforlængelse, herunder for at den påberåbte begivenhed (f.eks. ”krig”) rent faktisk også har medført forsinkelse med en aftalt termin/frist (årsagssammenhæng). Det er derfor meget vigtigt, at du sikrer dig den nødvendige dokumentation.

Helt overordnet skal DI Byggeri derfor komme med to generelle anbefalinger til entreprenøren, der mener at have ret til tidsfristforlængelse:

  • Få dokumenteret dit potentielle krav (mails, sms’er, billeder, logbog, arbejdsplaner m.v.)
  • Gør bygherren opmærksom på, at du vil kræve tidsfristforlængelse, og hvad årsagen er (reklamation)

Husk i øvrigt, at du som entreprenør altid skal forsøge at undgå en eventuel forsinkelse eller begrænse den, dvs. at du har en slags tabsbegrænsningspligt, jf. f.eks. AB 18 § 39, stk. 2. Denne tabsbegrænsningspligt er dog ikke ensbetydende med, at du f.eks. er forpligtet til at forcere, og dette uanset at bygherren er villig til at betale for forceringen.

Har du spørgsmål, er du som service- og branchemedlem i DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning.

Relateret indhold