Foto: Colourbox
14.03.22 DI Byggeri Nyheder

Regulering af entreprisesummen som følge af stigende energipriser?

Navnlig siden årsskiftet 2021/2022 er energipriserne steget markant. Men kan entreprenøren få reguleret entreprisesummen som følge heraf? Læs mere her.

Medmindre andet er aftalt, skal entreprenøren levere alle materialer og præstere alle nødvendige biydelser (f.eks. materiel og forbrugsgods) til færdiggørelsen af arbejdet.

Har entreprenøren afgivet et fastpristilbud på arbejdet (tilbudsarbejde), er prisen i udgangspunktet fast. Er AB 18/ABT 18 en del af aftalegrundlag, vil entreprenøren dog kunne have ret til prisstigningsgodtgørelse, hvis der – efter aftaleindgåelse – indtræder prisstigninger på:

  • Materialer, som i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet
  • Brændstof, der direkte benyttes til arbejdet

Du kan læse mere om, hvornår der kan kræves prisstigningsgodtgørelse, her.

Materialeprisstigninger

Medfører de meget høje energipriser, herunder på el, kul, gas, benzin, diesel og olie, at prisen på et eller flere materialer, som indgår i arbejdet, stiger, vil entreprenøren kunne have ret til prisstigningsgodtgørelse.

Krav om prisstigningsgodtgørelse som følge af materialeprisstigninger forudsætter dog i alle tilfælde, at entreprenøren dokumenterer, at en række betingelser er opfyldt, herunder at prisstigningen på det enkelte materiale er ”ekstraordinær”.

Du kan læse mere om betingelserne for prisstigningsgodtgørelse her.

Brændstofstigninger         

Muligheden for prisstigningsgodtgørelse som følge af brændstofstigninger forudsætter, at brændstoffet, f.eks. benzin eller diesel, benyttes ”direkte” til arbejdet.

Dette vil være tilfældet, hvis brændstoffet anvendes til f.eks. opvarmning eller udtørring af bygninger eller som drivmiddel i forbindelse med terrænregulering, jordkørsel eller krandrift. Brændstof til lejet materiel ligestilles med brændstof til entreprenørens eget materiel.

Brændstof til transport af materialer til byggepladsen, kan ikke anses som benyttet ”direkte” til arbejdet.

Spørgsmålet har rejst sig, om elektricitet er omfattet af begrebet ”brændstof” i AB 18/ABT 18, og således om der kan kræves godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på elektricitet, der direkte benyttes til arbejdet. Ud fra en formålsfortolkning kan dette ikke udelukkes.

Det bemærkes herved, at reglen om godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger stammer tilbage fra en tid (1974), hvor elektricitet ikke på samme måde som i dag blev forbrugt direkte til arbejdet på pladsen, herunder f.eks. som drivmiddel, og at reglen i sin tid blev indført som følge af et generelt politisk ønske om at begrænse entreprenørens risiko.

Krav om prisstigningsgodtgørelse som følge af brændstofstigninger forudsætter i alle tilfælde, at entreprenøren dokumenterer, at en række betingelser er opfyldt. Disse betingelser er de samme, som ved prisstigningsgodtgørelse som følge af materialeprisstigninger.

Du kan læse mere om betingelserne for prisstigningsgodtgørelse her.

Har du spørgsmål, er du som service- og branchemedlem i DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning.

Relateret indhold