Foto: Getty Images

02.05.22 DI Byggeri Nyheder

Politisk proces om at justere på reglerne for arbejdsmiljøindsatsen

Reglerne for arbejdsmiljøgrupper og -udvalg har netop været til serviceeftersyn i et trepartsudvalg, og her blev en række anbefalinger og konkrete forslag til forbedring af arbejdsmiljøindsatsen præsenteret. Anbefalingerne omhandler blandt andet arbejdsmiljøorganisationen, arbejdspladsvurderingen og arbejdsmiljøuddannelsen, så arbejdet og reglerne herom gøres letforståelige og lettilgængelige.

DI Byggeri ser stor værdi i, at reglerne for arbejdsmiljøindsatsen bliver justeret, så det bliver nemmere at forstå dem og at bruge dem i praksis.

Hvad sker der for Bygge og Anlæg?

For Bygge og Anlæg er der ikke de store ændringer ift., hvornår der skal oprettes en arbejdsmiljøorganisation. Anbefalingen er, at det nuværende regler om etablering af arbejdsmiljøorganisation på udearbejdsstedet, når der er mindst fem ansatte i mindst 14 dage, fortsat skal gælde for bygge- og anlægsområdet.

Der er nemlig fortsat behov for en selvstændige organisering på byggepladsen. Både arbejdsgiverrepræsentanten og/eller arbejdslederen samt arbejdsmiljørepræsentanten skal deltage i de sikkerhedsmøder mv., som bygherren skal sørge for at afholde, samt deltage i det samarbejde, som i øvrigt skal foregå mellem de forskellige virksomheder på byggepladsen.

Hvad er anbefalingerne?

Anbefalingerne indeholder blandt andet derudover at:

  • En lille gruppe arbejdsmiljørepræsentanter, der i dag ikke er beskyttet mod afskedigelse, får denne beskyttelse.
  • Reglerne bliver justeret, så det bliver mere klart, hvor og hvornår arbejdsgiverens pligt træder i kraft.

Hvad sker der nu?

DI Byggeri forventer, at der vil være politisk opbakning til udvalgets anbefalinger. Da der er tale om anbefalinger, der forudsætter ændringer i regler, skal disse gennem Folketinget, før de forhåbentligt kan træde i kraft fra nytår.

Læs mere om anbefalingerne i udvalgets rapport.

Relateret indhold