Foto: Nicky Bonne
07.04.22 DI Byggeri Nyheder

Udmelding fra Økonomistyrelsen om prisstigninger og leveringsproblemer

Prisstigninger og leveringsproblemer har i høj grad ramt bl.a. bygge- og anlægsbranchen. Nu er Økonomistyrelsen kommet med en udmelding herom i relation til offentlige kontrakter.

Økonomistyrelsen er den 7. april 2022 kommet med en udmelding i forhold til de udfordringer i eksisterende kontrakter, som situationen i Ukraine på nogle områder har medført, i form af uforholdsmæssigt store prisstigninger, varemangel, leveringsproblemer mv.

Du finder Økonomistyrelsens udmelding her.

Udbudsloven giver mulighed for ændringer i eksisterende kontrakter

Økonomistyrelsen noterer sig, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har vurderet, at konsekvenserne af krigen mellem Rusland og Ukraine, efter en konkret vurdering, kan danne grundlag for anvendelse af ændringsmuligheden i udbudslovens § 183.

Udbudslovens § 183 giver mulighed for at ændre en kontrakt som følge af uforudsete forhold, såfremt ændringen overholder betingelserne i § 183 samt de udbudsretlige principper om ligebehandling, proportionalitet og gennemsigtighed.

Der vil således ifølge Økonomistyrelsen være mulighed for at acceptere eksempelvis prisstigninger eller andre kontraktuelle ændringer fra entreprenørens/leverandørernes side. Om der kan ske ændring vil dog altid bero sig på en konkret vurdering fra gang til gang.

Du finder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens notat af 22. marts 2022 her.

Økonomistyrelsens generelle opfordring

Økonomistyrelsen kommer med følgende generelle opfordring til offentlige myndigheder, herunder offentlige bygherrer:

”Økonomistyrelsen opfordrer til dialog og henstiller til, at offentlige myndigheder i tilfælde af udfordrede leverandører holder fast i det gode samarbejde med private leverandører og udviser fleksibilitet med henblik på at finde løsninger på de konkrete udfordringer”.

Har du spørgsmål, er du som service- og branchemedlem i DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning.

Relateret indhold