BFA Bygge og anlæg

04.12.23 DI Byggeri Nyheder

Få værktøjer til forbedring af samarbejde om arbejdsmiljø på bygge- og anlægspladser

På de fleste bygge- og anlægspladser er tiden vigtig. Med nye metoder til at styrke samarbejde og dialog om arbejdsmiljø på byggepladser, kan I spare tid på sikkerhedsmøderne og gøre sikkerhedsmøderne mere inddragende og engagerende.

Kender I det, at manglende plads og oprydning på fællesområder kan påvirke den gode stemning på byggepladsen og give konflikter? Måske går samarbejdet lidt trægt, tilslutningen til sikkerhedsmøder er lavt, aftaler efterleves ikke, og arbejdsmiljøkoordinatoren kan opleve at stå alene med ansvaret?

Arbejdsmiljøkoordinatorer på mere end 20 bygge- og anlægspladser har sammen med BFA Bygge og Anlæg og konsulenter fra Human House afprøvet metoder til at understøtte samarbejde og dialog om arbejdsmiljø på byggepladsen.

27 af metoderne er nu samlet i en lettilgængelig eksempelsamling med metoder og cases, som kan bruges til at understøtte et højt forebyggelsesniveau indenfor de prioriterede områder: Ulykker, kemi og MSB. Metoderne handler bl.a. om at sætte struktur på og gøre sikkerhedsmøder mere effektive, om medinddragelse, synlig ledelse og styrkelse af arbejdsmiljøkoordinatorens rolle.

En af de deltagende arbejdsmiljøkoordinatorer siger: ”Jeg har fået gode værktøjer til at åbne dialogen og oplever, at underentreprenørerne generelt bliver mere positive, når de bliver hørt og inddraget.”

Hent eksempelsamlingen her, vælg en eller flere metoder og afprøv dem på jeres bygge- og anlægsplads.

Relateret indhold