Foto: Colourbox

15.02.23 DI Byggeri Nyheder

Bygge- og anlægsarbejder i Grønland

Hvis du som entreprenør skal udføre en bygge- eller anlægsopgave i Grønland, er det relevant at have kendskab til AP 95 – den grønlandske udgave af den danske AB 92. Læs her om AP 95 og de væsentligste forskelle mellem AP 95 og AB 92.

AP 95 er et standardaftalesæt, som er tiltænkt anvendt ved aftaler om ”arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed i Grønland”.

Aftalesættet, der – ligesom de danske aftalesæt AB 92 og AB 18 –, er kommet til verden via forhandling mellem byggeriets parter, er udarbejdet med henblik på aftaler mellem erhvervsdrivende parter, og er således ikke tiltænkt forbrugerentrepriseaftaler.  

Hvornår gælder AP 95

AP 95 er ikke en lov, men skal vedtages mellem parterne for at være gældende i et aftaleforhold.

Dog er offentlige bygherrer i Grønland (f.eks. Grønlands Selvstyre og kommunale myndigheder), der skal have udført en bygge- eller anlægsopgave, ifølge den grønlandske tilbudslov som udgangspunkt forpligtede til at udbyde opgaven efter AP 95. Forpligtelsen gælder ikke, hvor et arbejde udbydes i totalentreprise, idet AP 95 ikke indeholder vilkår, der regulerer denne entrepriseform. Ved totalentreprise anvendes i Grønland derfor ofte den danske ABT 93.

Forskelle mellem AP 95 og AB 92

AP 95 er baseret på det danske AB 92 aftalesæt.

AP 95 er opbygget med to koloner/spalter. Venstre spalte er en afskrift af AB 92, mens højre spalte indeholder særlige grønlandske ændringer og tilføjelser til AB 92.

Til AP 95 hører i øvrigt 6 bilag. Disse bilag bliver en del af aftalen, hvis AP 95 vedtages mellem parterne.

Set i forhold til AB 92 indeholder AP 95 bl.a.:

  • Mindre byrdefulde krav til entreprenørens arbejdsgaranti
  • Særlige regler vedrørende fragt af materialer med skib til Grønland
  • Mere detaljerede regler om arbejdspladsen og beskyttelsesforanstaltninger ved arktiske forhindringer
  • Regler om regulering af entreprisesummen ved prisstigninger på bl.a. materialer og lønninger

 Du finder AP 95 på DI Byggeris hjemmeside.

Revision af AP 95?

Byggeriet i både Danmark og Grønland har været i rivende udvikling de seneste mange år.

Denne udvikling har i Danmark ført til, at den danske AB 92 i 2018 blev afløst af AB 18. En tilsvarende afløser til den grønlandske AP 95 har ikke set dagens lys, men måske er den på vej. I hvert fald bragte Grønlands Erhverv sidste år en artikel, hvori der argumenteres for, at der med afsæt i de danske standardaftalesæt AB 18, ABT 18 og ABR 18 bør udarbejdes nye opdaterede grønlandske standardaftalesæt for totalentreprise, hoved- og fagentreprise samt rådgivning. Dette kan du læse mere om her.

Kontakt

Har du spørgsmål til denne nyhed eller brug for juridisk sparring i øvrigt, er du som service- og branchemedlem i DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning på telefon 3377 3760.

Relateret indhold