02.05.23 DI Byggeri Nyheder

Genbrugte materialer fremmes i nybyggeri

Håbet om at fremme genbrugte materialer i nybyggeri er i denne uge kommet et skridt nærmere. Det er af partier i Folketinget blevet besluttet, at når man i fremtiden bruger genbrugte materialer i nybyggeri, skal det belønnes i byggeriets klimaregnskab.

For at sætte gang i genbrug af byggematerialer i nybyggeri har aftalekredsen bag national strategi for bæredygtigt byggeri besluttet, at brug af genbrugte materialer skal indgå som en fast lav procentsats for CO2-udledning.

Krav til klimapåvirkning

Krav til nye bygningers klimapåvirkning blev indført i bygningsreglementet pr. 1. januar 2023. Frem til nu er klimabelastningen for genbrugte byggematerialer blevet regnet på lige fod med nye byggematerialer. Dette på trods af, at materialerne allerede har været brugt – og klimapåvirkningen derfor er afskrevet.

Fast lav procentsats

Aftalekredsen har i denne uge aftalt, at man fra d. 1. januar 2024 kan indregne genbrugsprodukter med en CO2-udledning til en fast lav procentsats på 0 pct. af udledning ift. nye produkter. Netop en procentsats på nul er en klog beslutning for det fjerner risikoen for spekulation og stiller al genbrug lige.

Dette er et vigtigt skridt ift. at give et stærkere incitament til at bruge genbrugsmaterialer i nybyggeri. Vi i DI Byggeri mener dog, at dette kun er et skridt på vejen mod mere genbrug i byggeriet.

Fakta

  • I dag kan produkters klimapåvirkning i byggeriet beregnes på to måder: Gennemsnitsdata for forskellige materialegrupper, eller konkret data for klimabelastningen af et specifikt byggemateriale.
  • Med det nye initiativ vil CO2-udledningen for genbrugsprodukter sættes til en fast lav procentsats på 0 pct.
  • Det vil sige, at klimapåvirkningen fra et genbrugt produkt vil udgøre en markant mindre del af klimaberegningen for bygningen, end hvad et nyt materiale udleder.
  • Det forventes, at de nye beregningsprincipper for genbrugsprodukter kan indføres fra 1. januar 2024 efter en national høring og EU-notifikation.

Relateret indhold