Foto: Getty Images

04.03.24 DI Byggeri Nyheder

Fokus på Energieffektivitet

I en tid med stigende fokus på bæredygtighed og grøn omstilling, er energieffektivitet en central brik i Europas stræben mod en mere bæredygtig fremtid. Med Europa-parlamentsvalget i juni 2024 for øje, er energieffektivitet blevet et af DI's hovedfokusområder.

DI har ikke blot erkendt behovet for, men også været aktivt involveret i udviklingen af en integreret tilgang til energieffektivitet gennem strategien "Energy Efficiency 2.0". Denne tilgang anerkender, at traditionelle metoder og måltal ikke længere er tilstrækkelige i en verden, hvor energieffektivitet skal tænkes på tværs af sektorer og samfundslag.

Energy Effenciency 2.0

Med lanceringen af ”Energy Efficiency 2.0” (EE 2.0) i september 2023, fremlagde DI ikke mindre end 39 konkrete anbefalinger til regeringen, som fundament for den kommende energieffektiviseringspolitik. Disse anbefalinger strækker sig fra infrastrukturelle investeringer til incitamenter for energibesparelser både i den offentlige og private sektor.

Energieffektivisering handler ikke kun om at spare på energien, men også om at anvende den på de rette tidspunkter, elektrificere hvor det giver mening og integrere energiforbruget på tværs af sektorer. DI fremhæver desuden betydningen af data og digitalisering i bestræbelserne på at maksimere energieffektiviteten.

DI har sat handling bag ordene og identificeret konkrete tiltag, der skal føres ud i livet for at realisere denne vision. Det indebærer investeringer i energieffektiv infrastruktur, fremme af innovative teknologier og incitamenter til energibesparelser med særligt fokus på byggeriet

Relateret indhold