Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

DI Byggeri

AB-revisionen

AB 18 og ABR 18 blev sendt i høring den 2. februar 2018. Find høringsmaterialet her.

Dansk Byggeris bestyrelse godkendte sammen med de øvrige forhandlingsparter i AB-udvalget udkast til et nyt AB-kompleks (AB18 og ABR18). Udkastet blev sendt i samlet høring med frist for afgivelse af høringssvar den 12. marts 2018.

Læs høringsmaterialet her

Officiel høringskonference

Som et led i høringen afholdtes en officiel høringskonference den 21. februar 2018. Konferencen blev arrangeret af AB-udvalget i samarbejde med Det Danske Selskab for Byggeret.

Den samlede betænkning

Dokumenterne findes i AB-udvalgets betænkning (på 477 sider) og kan ses på http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Byggeri/Byggeriets-aftalevilkar.aspx

Spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dansk Byggeris juridiske afdeling på tlf. 72 16 00 00.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Erhvervsjura.

Relateret indhold