DI Byggeri

AB-revisionen

AB 18 og ABR 18 blev sendt i høring den 2. februar 2018. Find høringsmaterialet her.

Dansk Byggeris bestyrelse godkendte  sammen med de øvrige forhandlingsparter i AB-udvalget udkast til et nyt AB-kompleks (AB18 og ABR18). Udkastet blev sendt i samlet høring med frist for afgivelse af høringssvar den 12. marts 2018.

Læs høringsmaterialet her

Officiel høringskonference

Som et led i høringen afholdtes en officiel høringskonference den 21. februar 2018. Konferencen blev arrangeret af AB-udvalget i samarbejde med Det Danske Selskab for Byggeret.

Den samlede betænkning

Dokumenterne findes i AB-udvalgets betænkning (på 477 sider), som kan hentes her

Har du spørgsmål, er du som service- og branchemedlem i DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning.

Relateret indhold