DI Dansk Byggeri

Regnskabsanalyser

Årets regnskabsanalyse viser, at aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen fortsat er høj, og indtjeningen er forbedret. Læs analysen og benchmark din virksomhed mod resten af branchen.

I regnskabsanalysen for 2020 kan du læse om sundhedstilstanden i bygge- og anlægsbranchen. Årets analyse er baseret på regnskabstal for 2019, og effekten af COVID-19 på dansk økonomi kan derfor ikke aflæses endnu. Vi har dog medtaget et bud på, hvordan COVID-19 påvirker aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen, og hvilke tiltag virksomhederne i branchen gør for at mindske effekterne af COVID-19 krisen.

I årets analyse kan du læse om, at branchen trods COVID-19 stadig har haft fremgang i aktiviteten. COVID-19 har i første omgang kun haft begrænset effekt på bygge- og anlægsbranchen. Derfor viser analysen også, at forventningen til bygge- og anlægsbranchen er, at aktiviteten fortsat vil være høj i 2021.

Derudover er der også en gennemgang af syv delbrancher, som fx murerne, tømrerne eller anlægsentreprenørerne.

Benchmark din virksomhed - mål den op mod branchen

I samarbejde med Deloitte tilbyder vi udarbejdelsen af et gratis benchmark for DI Dansk Byggeris medlemmer.

Benchmarket giver dig mulighed for at sammenligne din virksomhed med branchens nøgletal på udvalgte nøgletal gennem de seneste 3 år. Branchens nøgletal er opdelt i branchen som helhed, sammenlignelige virksomhedsstørrelser og den delbranche din virksomhed tilhører.

De udvalgte nøgletal er baseret på analyse af bygge- og anlægsbranchen 2014, der blandt andet omfatter resultat pr. ansat, soliditetsgrad, afkast af investeret kapital m.v.

For at få et benchmark, bedes du tage kontakt til

 

 

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Dansk Byggeri