Arrangement

Arbejdsmiljømæssige pligter for bygherrer, projekterende og entreprenører

Du skal være opmærksom på, om bygherre og de projekterende lever op til deres forpligtigelser efter Arbejdsmiljøloven, når du byder på en opgave, og når du udfører opgaven. Ellers kan du risikere at stå med et ansvar, du ikke kan løfte.

Indhold 

Når du kommer til en byggeplads for at udføre et stykke arbejde, er det vigtigt, at der er ordentlige adgangsveje, at der er truffet sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder mv, så du og dine medarbejdere kan færdes sikkert på byggepladsen.

Det er også vigtigt, at det arbejde du skal udføre, faktisk kan udføres uden at overtræde arbejdsmiljøloven.

Det er bygherrens og de projekterendes ansvar at sikre dette. Du risikerer problemer med sikkerheden og med at overholde arbejdsmiljøloven, hvis de ikke har levet op til deres ansvar.
 

På dette kursus gennemgår vi derfor:

  • Hvad du skal være opmærksom på, både når du skal byde på en opgave og når du er på byggepladsen
  • Hvilke pligter bygherren, de projekterende og entreprenøren har
  • Hvornår du har ansvaret for sikkerheden.

Målgruppe

Håndværksmestre og små entreprenørvirksomheder, der udfører arbejde på større byggepladser.

Monica Kure Sørensen

Praktisk ansvarlig

  • Direkte +45 7216 0126
  • Mobil +45 5218 5917
  • E-mail moks@di.dk

Anders Svendsen

Underviser

  • Direkte +45 7216 0251
  • Mobil +45 6114 5010
  • E-mail asv@di.dk