Arrangement

Energi, rentabilitet og ansvar

Vil du også gerne kende kravene til rentabilitetsberegningerne i Bygningsreglementet (BR18), når du udfører renoveringsopgaver?

Indhold

Kurset giver dig en indføring i BR18’s energikrav med udgangspunkt i det eksisterende private boligmarked. Via en række praktiske øvelser bliver du i stand til at foretage en rentabilitetsberegning.

Kurset giver dig også indsigt i, hvilket ansvar der følger med, når du over for forbrugerkunder påtager dig renoveringsopgaver, som har betydning for energiforbruget.
 

Du bliver klogere på:

Energi m.v.

 • Kort gennemgang af gældende energikrav i BR18
 • Fokusområder ved isolering
 • Gennemgang af enkelte metoder for rentabilitetsberegninger
 • Eksempler på energiløsninger – hver er, og hvad er ikke rentabelt?
 • Gennemgang af samt praktiske øvelser i beregning af rentabilitet efter BR18’s regler

Ansvarsregler

 • Indsigt og forståelse for ansvarsreglerne i byggeloven og BR18
 • Indblik i de juridiske forpligtelser, der påhviler entreprenøren i forbindelse med udførelse af entrepriser for forbrugere, herunder muligheden for at blive mødt med direkte krav af senere købere
 • Introduktion til entreprenørens ansvar i forbindelse med bygherreleverancer samt betydningen af forældelseslovens regler

Målgruppe

Mestre og medarbejdere med ledelsesfunktioner, som har ansvar for ordreindhentning, tilbudsgivning samt gennemførelse af byggesager.

Monica Kure Sørensen

Praktisk ansvarlig

 • Direkte +45 7216 0126
 • Mobil +45 5218 5917
 • E-mail moks@di.dk

Torben Hessing-Olsen

Underviser

 • Direkte +45 7216 0195
 • Mobil +45 2341 4613
 • E-mail toh@di.dk

Louise Heger Nielsen

Underviser

 • Direkte +45 7216 0227
 • Mobil +45 4055 9434
 • E-mail lhe@di.dk