Kursus

Den svære samtale

Ved svære medarbejdersamtaler er det afgørende, at du er i stand til at forberede, gennemføre og følge op på en måde, så samtalen er værdig, konstruktiv og til gavn for virksomhed og medarbejder. Få et kursus i hvordan.

Ved svære medarbejdersamtaler er det afgørende, at du er i stand til at forberede, gennemføre og følge op på en måde, så samtalen er værdig, konstruktiv og til gavn for virksomhed og medarbejder. Få et kursus i hvordan.

Indhold

Kurset tager udgangspunkt i de situationer, hvor du skal formidle et svært budskab til en medarbejder, og du bliver klædt på til at gennemføre samtalerne på en værdig og konstruktiv måde. Du lærer om de forskellige typer af svære samtaler og deres kerneproblematikker, og vi giver dig værktøjer til at styre samtalerne på en professionel og struktureret måde.

I løbet af kurset lærer du om:

  • De juridiske aspekter vedrørende flere af de svære samtaler
  • Hvilke typiske reaktioner du kan forvente, og hvordan du skal håndtere dem
  • Hvordan du opnår en konstruktiv dialog og undgår en uværdig diskussion
  • Hvornår du skal inddrage tredjepart i samtalen og henvise til eksperthjælp

Forventet udbytte

Du får trænet din verbale og nonverbale kommunikation og får et dybere kendskab til dine følelser og reaktioner, når du skal håndtere svære emner med medarbejderen. Du får kommunikative værktøjer til at skabe større tillid og bedre kontakt til medarbejderen, så misforståelser undgås, og gode løsninger kan findes. Desuden får du masser af træning i de forskellige samtaler og viden om, hvordan du holder den professionelle balance.

Undervisningsform

Kurset består af to adskilte undervisningsdage, hvor hovedvægten er lagt på masser af konkret træning og sparring med de andre deltagere og underviseren. Vi tager udgangspunkt i cases fra jeres egen hverdag, og det forventes derfor, at du medbringer en case fra dit arbejde, der vedrører de svære samtaler. Mellem de to kursusdage er der mulighed for at få råd og vejledning samt sparring med underviseren (via mail og telefon), så du kan få det størst mulige udbytte. Der vil også være øvelser og hjemmearbejde, som skal forberedes til sidste kursusdag.

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledere og andre med personaleansvar, der ønsker at blive klædt godt på til at forberede og gennemføre svære samtaler.

Mulighed for tilskud

Der er flere af Dansk Byggeris sektioner, der yder tilskud til en del af kursusgebyret, når deres medlemmer deltager på kurser.

Tag kontakt til din sektion for at høre mere om, hvad betingelserne er, og hvor meget tilskud sektionen giver.

Faglig ansvarlig

Carina Noer Larsen

Kursussekretær

  • Direkte +45 7216 0234
  • Mobil +45 5218 5904
  • E-mail cla@di.dk