Narkotika på byggepladsen

Beskrivelse

Lær at håndtere problemer med narkotika på byggepladsen.

Pris

Medlemmer Gratis

Ikke medlemmer Gratis

Ekspeditionsgebyr (ikke medlemmer) 75,00 kr.

Bestil

Det er arbejdsgiverens pligt at sikre, at den ansatte kan udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Ifølge §41 stk. 2 i Arbejdsmiljøloven skal arbejdsgiver være opmærksom på personer med legemlige eller åndelige mangler eller lidelser, der kan indebære øget fare for ulykker eller sygdom ved visse arbejder.

Det kan være svært at håndtere, hvis en ansat har et stofmisbrug af hash eller narko. Som arbejdsgiver kan du føle dig usikker på, hvordan du skal tale med den ansatte om et muligt misbrug samtidig med, at arbejdet udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Derfor har Dansk Byggeris Arbejdsmiljøafdeling udarbejdet vejledningen ”Narkotika på byggepladsen”.

Vejledninger

Narkotika vejledning

Download