UDGIVELSE: december 2011

Priskurant for stilladsarbejde 2017 København og Nordsjællands 1. og 2. zone

Beskrivelse

Priskurant for servicepræget stilladsarbejde København og Nordsjællands 1. og 2. zone som supplement til den mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund gældende Bygge- og Anlægsoverenskomst 2017.

Hæftet indeholder de gældende regler og takster for akkordarbejde vedrørende stilladsarbejde i København og Nordsjællands 1. og 2. zone og er aftalt mellem Dansk Byggeri og 3F.

Overenskomstreguleringen pr. 1. marts 2017 er indarbejdet i priskuranten.

Pris

Medlemmer Gratis

Ikke medlemmer Sælges ikke

Bestil