DI Dansk Byggeri

Vinterbyggeri

Byggeri i vinterperioden (1. november - 31. marts) kan være underlagt vinterbekendtgørelsen.

Vinterbekendtgørelsen gælder i perioden 1. november - 31. marts for

  • Ny-, om- eller tilbygning på 500 m2 bruttoetageareal eller mere, 
  • Alle indendørs arbejder, uanset bruttoetagearealets størrelse, når etageadskillelse eller tagkonstruktion er udført og vandtæt,
  • Anlægsarbejder med en samlet anlægsudgift på over 4 mio. kr. ekskl. moms, bortset fra jord-, grus-, kloak-, blødbunds-, afvandings- og belægningsarbejder,
  • Når det er aftalt, at vinterbekendtgørelsen finder anvendelse.

Vinterbekendtgørelsen tager ikke stilling til entreprenørens eventuelle ret til betaling for vinterforanstaltninger. Det skal parterne tage stilling til gennem deres aftale.

Læs mere om vinterbyggeri her

Her kan du læse vinterbekendtgørelsen

Her kan du læse vejledningen til vinterbekendtgørelsen

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Dansk Byggeri

Relateret