DI Dansk Byggeri

Ekstra lønomkostninger ved arbejde i Sverige

Danske virksomheder kan slippe for at betale en lille andel af de svenske FORA-afgifter, men resten bør indkalkuleres i entreprisen.

Arbejder du som dansk byggevirksomhed i Sverige, er det kutyme, at du bør indgå en tiltrædelsesoverenskomst, en såkaldt "hängavtal", med den relevante svenske fagforening.

Dette er normalt forbundet med, at din virksomhed bliver omfattet af de svenske overenskomstmæssige forsikringer og arbejdsmarkedspensionen.

Det gælder som udgangspunkt uanset, at medarbejderne allerede er dækket af den danske sociale sikring og at der - hvis dette er aftalt for udstationeringens varighed - allerede indbetales til den danske arbejdsmarkedspension.

Alt i alt drejer det sig om ca. 5 % i ekstra lønomkostninger, som skal indbetales til FORA.

Men du kan spare en del af denne ekstra lønomkostning, hvis du ansøger FORA om dispensation, og FORA godkender jeres ansøgning. Henvend dig til Pension Danmark, der kan hjælpe dig med dokumentationen. 

Læs mere på fora.se

Anita Kurowska Larsen

Anita Kurowska Larsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 7216 0294
  • Mobil +45 2381 2105
  • E-mail anl@di.dk

Relateret