DI Dansk Byggeri

Lærlinge

Læs mere om regler og tilskud til lærlinge og EGU-elever (FGU)-elever. Som medlem af Dansk Byggeri får du råd og vejledning.

Før du ansætter

Husk, at du skal søge om godkendelse som lærested i de faglige udvalg, hvis du ikke er godkendt i forvejen.

Bed om at se karakterer, eksamensbeviser, udtalelser fra folkeskolen og eventuelle referencer fra tidligere job/fritidsjob.

Når du indgår en uddannelsesaftale, så sørg for, at lærlingen når at gennemføre grundforløbet og projektopgaven med mindst 2 i karakter inden udløbet af de tre måneders prøvetid.

Find blanketter til uddannelsesaftaler her

Beregn elevens løntrin

Under prøvetiden på tre måneder skal du nøje vurdere, om

  • lærlingen har anlæg for faget
  • lærlingen er motiveret for at lære faget og udvikle sin kvalifikationer
  • lærlingen kan møde til tiden og overholde aftaler
  • lærlingen kan samarbejde og indgå i kunderelationer
  • lærlingen er i stand til at gennemføre hele uddannelsen

Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden.

Læs om de forskellige muligheder for uddannelsesaftaler

Lønrefusion under skoleophold

På Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) kan du se satser for lønrefusion og befordringsgodtgørelse, også for voksenelever.

Løntilskud til lærlinge, der uforskyldt har mistet sin praktikplads

På virk.dk kan du læse om, hvordan du får tilskud, når du skriver kontrakt med en lærling, der uforskyldt har mistet sin læreplads. 

Beregn, hvad en lærling koster

Her er to beregnere, så du kan vurdere, hvad det koster for din virksomhed at have en tømrerlærling. Du skal udfylde de pinkfarvede felter. Så vil de øvrige felter blive opdateret. 

Omkostninger for almindelige lærlinge
Omkostninger for EUX-lærlinge

Her kan du se en oversigt over byggeriets erhvervsuddannelser.

Få bonus for EGU-elever

Virksomheder, der indgår en ny praktikpladsaftale en er erhvervsgrunduddannelseselev (EGU) kan få en bonus på op til 40.000 kroner. Aftalen skal indgås inden 30. juni 2019. Læs vejledningen om bonus

Bonusordningen er blandt andet kendetegnet ved:

  • Bonus udbetales automatisk af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) til de berettigede arbejdsgivere, når EGU-vejlederen registrerer i EGU portalen, at en praktikperiode er gennemført.
  • Der bliver udbetalt en bonus på 68 kr. pr. dag, men samlet set kan en virksomhed få op til 40.000 kr.
  • Ordningen er baseret på kalenderdage for praktikperioden.

EGU-elever er en ordning, som alle uanset herkomst kan benytte til forskel fra IGU-ordningen, der er målrettet flygtninge.

En erhvervsgrunduddannelse (egu) varer normalt 2 år og består først og fremmest af praktik hos en arbejdsgiver med enkelte skoleophold ind imellem. Mange egu-elever har ikke nemt ved at læse, regne og skrive. 

Læs en introduktion til EGU

Læs fakta om EGU

EGU er pr. 1. august 2019 en del af FGU.

Læs FGU Intro incl. lønsatser

Byggeriets lærlinge konkurrerer om at være dygtigst

Hvis du har en rigtig dygtig lærling, kan du sende ham eller hende til VM, EM og DM i Skills. Det er en stor begivenhed, når de unge konkurrerer til glæde og stolthed for både den unge selv og virksomheden.

Læs mere om Skills 

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Dansk Byggeri