Kursus

Ansættelse fra A til Z

Er det ulovligt at afskedige gravide eller barslende medarbejdere? Hvad skal man være særligt opmærksom på i forhold til afskedigelse ved sygdom? Og hvad hvis medarbejderen er handicappet? Få svar på disse spørgsmål og mange flere til dette ATL-kursus.

Der er mange udfordringer i arbejdet med HR og personalejura, og det kan blive dyrt ikke at kende reglerne. På dette kursus gennemgås de væsentligste forhold, man skal være opmærksom på, når man skal ansætte og afskedige funktionærer og medarbejdere på ATL-overenskomsten.
 
Vi ser blandt andet på:
• Ansættelsesproceduren
• Ansættelsesbeviser
• Advarsler
• Bortvisninger
• 120-dages reglen
• Saglighed i opsigelsen
 
Du vil også få indsigt i nyere retspraksis og lovmæssige tiltag af ansættelsesretlig betydning. Herudover vil du få udleveret relevant materiale som eksempelvis skabeloner til skriftlige advarsler og opsigelser, som du kan bruge i den praktiske hverdag i virksomheden.
 
Kurset er ikke et overenskomstkursus, men et grundlæggende personalejuridisk kursus. Vær opmærksom på, at der løbende sker væsentlige ændringer i love og regler inden for ansættelse og afskedigelse. Selvom du tidligere har deltaget, kan du derfor med fordel genopfriske din viden på dette kursus.
 

Kurset henvender sig til:

Nye og rutinerede arbejdsledere, HR-medarbejdere og andre administrative medarbejdere. Kurset er tilrettelagt således, at deltagerne opnår en allround opkvalificering inden for ansættelsesretten.

Undervisere

Johanne Kolbye

Konsulent

  • Mobil: +45 5213 2397
  • Direkte: +45 3377 3195
  • E-mail: joko@di.dk

Mark Raboso Ebbesen

Konsulent

  • Mobil: +45 5213 2361
  • Direkte: +45 3377 3731
  • E-mail: mreb@di.dk

Nicoline Mundeling Rosell

Sekretær

  • Direkte +45 3377 4597
  • Mobil +45 2974 7642
  • E-mail nmro@di.dk