Netværk

ATL’s Arbejdsmiljø netværk

I netværket kan du dele erfaringer om arbejdsmiljø, regler og gode praktiske løsninger fra hverdagen.

Der er mange udfordringer i arbejdet som ansvarlig for arbejdsmiljøet i en transportvirksomhed, og det kan blive dyrt ikke at kende reglerne. Ofte er der kun få at sparre med internt i virksomheden, så netværket kan bruges til at inspirere til gode praktiske løsninger.

De emner, vi kan tage op er blandt andet:

  • Arbejdsskader
  • Håndtering af påbud fra Arbejdstilsynet
  • Løft, træk og skub
  • Tekniske hjælpemidler
  • Og meget andet

Du vil også få indsigt i nyere retspraksis og lovgivning samt materialer fra BFA Transport.

Netværket henvender sig til

Nye og rutinerede arbejdsmiljøansvarlige ledere i transportbranchen. Der forventes tre årlige teamsmøder.

Sådan tilmelder du dig:

Ved tilmelding bedes du sende dit navn, virksomhedsnavn, titel og e-mail til atl@di.dk.

Susanne Linhart

Susanne Linhart

Chefkonsulent