Netværk

ATL's Netværk for renovation

Indsamling, transport og behandling af affald, både industri- og dagrenovation, er underlagt en stor vifte af love og regler, og ATL har derfor etableret et effektivt netværk for de medlemsvirksomheder, der udfører arbejde indenfor dette område.

Formålet med dette netværk er at sikre, at ATL's medlemsvirksomheder får den rette information og mulighed for at drage nytte af DI's mangeårige tradition for at involvere sig meget i lovgivningen omkring affaldsområdet. Herunder udveksles sysnpunkter og erfaringer med dagrenovations-overenskomsten, som dermed giver ATL et væsentligt bedre grundlag at forhandle på. Der vil blive afholdt 1-2 møder om året i netværket, med mulighed for skiftende indlægsholdere, og indholdet på møderne aftales internt blandt deltagerne.

Vil du vide mere om ATL's netværk for renovation, kan du kontakte Seniorchefkonsulent Henrik Christensen på HECH@DI.DK.