ATL

Kørekort

Et motorkøretøj må kun føres af en person med kørekort. Føreren skal under kørslen have kørekortet hos sig og skal på forlangende vise det til politiet.

Betingelser for at få kørekort  
For at få udstedt et kørekort skal du have bopæl i Danmark. Du skal også opfylde krav til alder og helbred. Hvis du ikke tidligere har fået udstedt et kørekort, eller hvis du vil udvide dit kørekort til en ny kategori, skal du gennemføre et uddannelsesforløb til den ønskede kørekortkategori hos en godkendt kørelærer og bestå en køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve).

De forskellige kørekortkategorier  
Hvis du opfylder betingelserne, kan du få udstedt kørekort til følgende kategorier:

 • AM – stor knallert
 • A1 – lille motorcykel
 • A2 – mellemstor motorcykel
 • A – stor motorcykel
 • B – almindelig bil
 • C1 – lille lastbil
 • C – lastbil
 • D1 – lille bus
 • D – stor bus
 • E – stor påhængskøretøj
 • B/E – almindelig bil med stort påhængskøretøj
 • C1/E - lille lastbil med stort påhængskøretøj 
 • C/E - lastbil med stort påhængskøretøj
 • D1/E – lille bus med stort påhængskøretøj
 • D/E – stor bus med stort påhængskøretøj

Hvis du har et kørekort til almindelig bil, og du har brug for at køre med et vogntog, der er større end det tilladte, har du også mulighed for at gennemføre en særlig køreuddannelse og aflægge en praktisk prøve, der giver mulighed for at køre med et vogntog, hvis samlede tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, men ikke overstiger 4.250 kg (B+).
Herudover kan du få kørekort til lille knallert, traktor/motorredskab og til erhvervsmæssig personbefordring.

Fornyelse af kørekort for ansøgere til gruppe 2
Fornyelse af kørekort til gruppe 2 kategorierne (lille lastbil, stor lastbil, lille bus, stor bus mv.) kræver altid lægeattest og fornyes for 5 år ad gangen frem til det fyldte 70. år.

Morten Arnskov Bøjesen

Morten Arnskov Bøjesen

Chefkonsulent

Claus Turn Jensen

Claus Turn Jensen

Chefkonsulent

Rune Noack

Rune Noack

Transportpolitisk chef