OPS Analyser

Coronavirus får det offentlige til at aflyse ordrer

Flere end fire ud af ti virksomheder, der har en offentlig institution som kunde, har oplevet, at offentlige kunder udskyder eller annullerer en ordre med henvisning til co-ronavirus. Data fra henholdsvis DI og Google Trends viser samtidig en rekordhøj interesse for force majeure.

I en rundspørge til DI’s Virksomhedspanel, udført i perioden fra d. 16. marts til og med d. 17. marts, svarer 147 ud af 351 virksomheder med offentlige kunder, at de har fået annulleret eller udskudt en ordre fra en offentlig institution på baggrund af udviklingen med coronavirus. Det svarer til mere end 4 ud af 10 virksomheder.

Anm.: Spørgsmål er betinget af, at virksomheden har offentlige kunder. 351 virksomheder har svaret spørgsmål.
Kilde: DI's Virksomhespanel, marts 2020

Det har vidtrækkende konsekvenser, når offentlige institutioner påberåber sig force majeure. Sidste år havde den offentlige sektor et samlet indkøb af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver på 370 mia. kr. Det svarede til 13 procent af virksomhedernes indenlandske omsætning.

Virksomheder på tværs af brancher oplever at få ordrer udskudt eller aflyst. Flere servicevirksomheder end fremstillingsvirksomheder angiver at have tabt en ordre til det offentlige på baggrund af en henvisning til situationen med coronavirus.

Anm.: Spørgsmål er betinget af, at virksomheden har offentlige kunder. 351 virksomheder svaret på spørgsmål.
Kilde: DI's Virksomhedspanel, marts 2020

Værst ser det ud i brancherne transport og anden service, hvor henholdsvis 58 og 51 procent af virksomhederne har fået en ordre annulleret fra en offentlig kunde. Anden service repræsenterer virksomheder inden for kommunikation, administrative tjenesteydelser, undervisning, sundhedsvæsen med mere. Det er virksomheder, hvor offentlige institutioner er vigtige kunder. Blandt de over 100 virksomheder inden for anden service i DI’s Virksomhedspanel angiver 6 ud af 10 at have det offentlige som kunde.

Data fra DI’s Virksomhedspanel er ikke alene om at vise en stor interesse for force majeure. Et indblik i danskernes googlesøgninger viser, at der aldrig har været søgt så meget fokus på force majeure eller søgeord relateret til force majeure som i marts 2020.

Anm.: Punkt marts 2020 er markeret med stiplede linjer, da data fra marts 2020 går til og med tirsdag d. 17. marts 2020
Kilde: Google Trends

Efter de første sytten dage i marts 2020 er google søgninger på force majeure allerede over dobbelt så mange som søgningerne i nogen anden måned tilbage til 2004.

Tidligere ryk i søgningerne på force majeure har været i forbindelse med udbruddet af den islandske vulkan Eyjafjallajökull, der lammede store dele europæisk flytrafik, april 2010 samt myndighedernes øgede sikkerhedsforanstaltninger efter terrorangrebet på Charlie Hebdo januar 2015.

Samtidig oplever DI også flere forespørgsler om force majeure fra medlemmerne. I årets første ti uger fik DI samlet 18 henvendelser om force majeure. Fra mandag d. 9. marts frem til onsdag d. 18. marts har DI modtaget 168 henvendelser om mulighederne for force majeure. 

Anm.: Punkt uge 12 er markeret med stiplede linjer, da henvendelser for uge 12 går til og med onsdag d. 18. marts 2020.
Kilde: DI

DI opfordrer offentlige ordregivere til at udvise fleksibilitet. Det gælder både at vedstå kontraktforpligtelser, selv om der er mulighed for at påberåbe sig force majeure, samt afstå fra at fremsætte krav på erstatning over for virksomheder, selv om virksomheden juridisk set ikke kan påberåbe sig force majeure.

Hvis du som medlemsvirksomhed har brug rådgivning om force majeure, kan du kontakte chefjurist Henrik Schultz på hsz@di.dk eller +45 2949 4411.

Relateret