OPS Analyser

Stort potentiale for øget samarbejde med virksomheder i Region Hovedstadskommunerne

Der er store potentialer at hente i kommunerne på tværs af Region Hovedstaden, når det kommer til samarbejde med virksomheder om tekniske opgaver. Mere erfaringsudveksling kan være nøglen til at få indfriet potentialerne.

Der er stor forskel på, hvor ofte kommunerne i Region Hovedstaden vælger at benytte private virksomheders nytænkning og innovation ved at samarbejde om løsningen af tekniske opgaver.

Som kortet illustrerer, er der store variationer i niveauet af offentlig-privat samarbejde om de tekniske opgaver på tværs af Region Hovedstadens kommuner.

Kommuner som Frederikssund og Hillerød giver i høj grad private virksomheder mulighed for at byde ind med deres kompetencer til at løse opgaver inden for det tekniske område med henholdsvis 83,7 og 71,5 pct. For Frederikssund betyder det, at opgaver til en værdi af 74 mio. kr. inden for det tekniske område løses af private virksomheder. For Hillerød er det tal 110 mio. kr.

Billedet ser markant anderledes ud for kommuner i den anden enden af skalaen, hvor kommuner som Bornholm og Glostrup begge sender ca. 26 pct. af opgaverne i udbud. Det betyder en forskel på hele 57 pct. point mellem de to kommuner, der samarbejder henholdsvis mest og mindst med private virksomheder om opgaver inden for det tekniske område. Hvis den tekniske IKU var 26 pct. i Frederikssund og Hillerød ville det svare til en reduktion i udbudte opgaver fra 184 mio. kr. til 63 mio. kr. Altså falder samarbejdet med et samlet beløb på 121 mio. kr.

Øget samarbejde kan bane vejen for at realisere potentialer

Den store variation indikerer, at der er gode muligheder for at lære af andre kommuners erfaringer og viden om opgaveløsning på det tekniske område.

Der er i høj grad også potentiale for at øge samarbejdet med private virksomheder omkring kommunale opgaver inden for det tekniske område, når man sammenligner kommunerne i Region Hovedstaden med kommunerne i de fire resterende regioner. Hovedstadskommunerne er nemlig dem, der gennemsnitligt giver private virksomheder mindst mulighed for at byde ind på tekniske opgaver.

Hvor Region Hovedstadens kommuner gav private virksomheder mulighed for at samarbejde med kommunen om knap 42 pct. af de tekniske opgaver, gav de nordjyske kommuner virksomhederne mulighed for at byde ind på ca. 56 pct. af opgaverne. Dette vidner om, at også erfaringer på tværs af landet kan deles for at styrke det offentlige-private samarbejde i Region Hovedstadens kommuner.

Hvis kommunerne i Region Hovedstaden kommer på niveau med de nordjyske kommuner, vil det betyde, at private virksomheder vil kunne bidrage til løse opgaver til en samlet værdi på yderligere 0,9 mia. kr. Erfaringsmæssigt vil det betyde en samlet potentiel gevinst på 10-15 pct., som svarer til mellem 95-142 mio. kr.1

Metode

Kommunernes konkurrenceudsættelse bliver målt ved Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU), som er fastsat af Social- og Indenrigsministeriet. IKU’en beskriver forholdet mellem konkurrenceudsatte driftsopgaver og den samlede mængde af udbudsegnede opgaver i en kommune. De konkurrenceudsatte opgaver består af de driftsopgaver, der varetages af private leverandører og kommunernes egne vundne bud.

Det tekniske område
Det tekniske område udgøres af de udbudsegnede driftsopgaver på hovedkonto 0 og 2 i de kommunale regnskaber. Disse hovedkonto dækker over alle kommunale driftsopgaver, som er forbundet med byudvikling, trafik og infrastruktur.

Definition af best practice
DI definerer i denne analyse best practice som gennemsnittet for de ti kommuner, der inden for hver hovedkonto udliciterer den største andel af de udbudsegnede opgaver. Best practice for det tekniske område svarer til, at kommunerne for både hovedkonto 0 og 2 når op på best practice. Best practice betragtes ud fra landsplan.

I den fulde analyse, som kan hentes via linket til højre, er Region Hovedstadens 29 kommuner oplistet efter deres IKU for de tekniske opgaver. Dertil er størrelsen på de hhv. udbudte og udbudsegnede opgaver angivet. 

Noter

  1. DI vurderer, at kommunerne kan opnå en gevinst på 10-15 procent af udgifterne ved at konkurrenceudsætte deres driftsopgaver. Denne antagelse bygger på eksisterende studier om økonomiske effekter af konkurrenceudsættelse – læs mere herom i Dokumentation for potentiale ved konkurrenceudsættelse.

Analysen er omtalt i Altinget d. 27. oktober 2020. Læs artiklen her.

Relateret