Et velfungerende frit valg

De ældre er begejstrede for det frie valg. Seks ud af ti ældre mener, at det er vigtigt eller meget vigtigt selv at kunne vælge, hvem der kommer i hjemmet og hjælper med det praktiske eller den personlige pleje. Det samme gør sig gældende for de ældre på plejehjem, der gerne vil have indflydelse på, hvor de skal bo de sidste år.

Den brede opbakning til de ældres frie valg viser, at indførelsen af det frie valg på ældreområdet i 2003 grundlæggende har været en succes.

Succesen sker dog på trods af, at der er i dag er betydelige udfordringer med at sikre det ældre et velfungerende frit valg. Et velfungerende frit valg kræver grundlæggende, at de ældre har kendskab til muligheden for selv at vælge leverandør og kendskab til information om de tilgængelige leverandører. Der skal være lige adgang til et nemt, hurtigt og trygt leverandørvalg og et varieret udbud af leverandører. Og endelig skal der være ligestilling og fair konkurrence mellem leverandørerne.

 1. At der udarbejdes nationale indikatorer for kvaliteten af den service, der leveres af leverandører på ældreområdet.

  Læs mere

 2. At Tilfredshedsportalen.dk udvikles, så tilfredsheden fremgår sammen med indikatorer for kvaliteten.

  Læs mere

 3. At borgerens frie valg på ældreområdet udvides til at omfatte hjemmesygepleje, det indledende rehabiliteringsforløb og genoptræning.

  Læs mere

 4. At der etableres et fælleskommunalt tilsyn på ældreområdet, der skal godkende leverandører, føre tilsyn med driften, samt sikre at de ældre får den hjælp og omsorg, de er berettiget til.

  Læs mere

 5. At driftsoverenskomster for plejecentre udfases, så selvejende plejecentre fremover alene drives i regi af friplejeboligloven, hvis opgaven ikke har været udbudt i fri konkurrence.

  Læs mere

 6. At der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal komme med konkrete forslag til organiseringen af fremtiden ældreboliger.

  Læs mere

Frit valg giver indflydelse på, hvem der kommer i deres hjem og hjælper med eksempelvis den personlige hygiejne. Og det giver en tryghed, at man kan vælge en anden leverandør, hvis man er utilfreds med den, man har. Det er ikke blot vigtigt for de ældre, de bruger også muligheden.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at en betydelig del af de ældre over tid skifter en kommunal leverandør ud med en privat. Mens blot en femtedel af de førstegangsvisiterede har valgt en privat leverandør, er det blandt alle ældre, der får hjemmehjælp omkring en tredjedel. Tallene viser dermed, at der er en del ældre, der i første omgang får hjemmehjælp fra en kommunal leverandør, men som efterfølgende skifter den kommunale ud med en privat.

DI har fået lavet særkørsler hos Danmarks Statistik, der viser udviklingen og fordelingen af private leverandørers markedsandele på pleje- og omsorgsområdet. De private leverandørers markedsandele målt på det samlede antal visiterede timer for personlig pleje og praktisk hjælp er tæt på fordoblet fra 2009 til 2016.

På trods af en stor vækst i de private leverandørers markedsandele har de kommunale leverandører – med omkring 85 pct. af de leverende hjemmehjælpstimer – stadig noget nær monopol. Det gælder særligt inden for personlig pleje, hvor de kommunale leverandørers markedsandele udgør næsten 90 pct.

Læs DI's øvrige anbefalinger