Foto: Colourbox
13.04.23 OK2023 Nyheder

Nye satser på Emballageoverenskomsten pr. 1. marts 2023

Den 1. marts 2023 sker der en række ændringer vedrørende lønforhold og ændringer på Emballageoverenskomsten. Ændringerne har virkning fra begyndelsen af den lønperiode, hvor 1. marts indgår. Se satserne for 2023 og 2024.

§ 16 Stk. 4. Varsling

Ønsker virksomheden etablering eller ændring af skiftehold/forlægning, skal der gives et varsel på mindst 3 x 24 timer. Såfremt varslet ikke overholdes, betales et tillæg svarende til kr. 211,00 (pr. 1. marts 2024 kr. 218,38).

§ 16 stk. 7. Betaling for Skifteholdstillæg

Betaling

Betaling for skiftehold/forlægning ydes som tillæg til vedkommende medarbejders ordinære løn og betales pr. time, dag eller uge således, jf. dog stk. 9 (mindstebetaling ved opstart):

For KART og BOGB betales ved skiftehold/forlægning på 2. og 3. hold med følgende tillæg pr. time:

 

Før kl. 24.00

Efter kl. 24.00

1.3.2023

26,75 kr.

35,33 kr.

1.3.2024

27,69 kr.

36,57 kr.

For TYP og LIT betales der for arbejde, når arbejdstiden slutter senest kl. 24.00:

 

pr. dag ved 5-dages uge

pr. dag ved 6-dages uge

pr. uge

1.3.2023

197,99kr.

165,00 kr.

989,93kr.

1.3.2024

204,92kr.

170,77 kr.

1024,58 kr.

For TYP og LIT betales der for arbejde, når arbejdstiden slutter senest kl. 06.00:

 

pr. dag ved 5-dages uge

pr. dag ved 6-dages uge

pr. uge

1.3.2023

261,52kr.

217,92 kr.

1307,58kr.

1.3.2024

270,67 kr.

225,55 kr.

1353,34 kr.

For LIT betales der for arbejde, der påbegyndes kl. 05.00:

 

pr. dag ved 5-dages uge

pr. dag ved 6-dages uge

pr. uge

1.3.2023

197,99kr.

165,00 kr.

989,93 kr.

1.3.2024

204,92 kr.

170,77 kr.

1024,58 kr.

For TYP betales pr. uge for arbejde, der påbegyndes kl. 05.00:

1.3.2023

214,67 kr.

1.3.2024

222,19 kr.

Mindsteløn

Mindstelønnen for faglærte og ufaglærte medarbejdere reguleres som følger:

Med virkning fra den lønningsperiode, hvori den 1. marts 2023 falder, udgør mindstelønnen pr. time:

Voksne medarbejdere

kr. 131,65

Medarbejdere under 18 år

kr. 75,80

Med virkning fra den lønningsperiode, hvori den 1. marts 2024 falder, udgør mindstelønnen pr. time:

Voksne medarbejdere

kr. 136,15

Medarbejdere under 18 år

kr. 78,40

For unge lærlinge gælder følgende mindstelønninger pr. uge: 

 

1.3.2023

1.3.2024

1. år

kr. 3.411,25

kr. 3.530,64

2. år

kr. 3.715,24

kr. 3.845,27

3. år 

kr. 4.313,13

kr. 4.464,09

4. år

kr. 4.908,63

kr. 5.080,43

 

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Flere OK2023-nyheder

Se alle nyheder om OK2023

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.