Online kursus

Bliv klædt på til lønforhandling (Online)

Er din virksomhed dækket af Industriens Overenskomster eller Træ- og Møbeloverenskomsten, så giver kurset dig overblik over, hvordan virksomheden kan bruge lønnen til at opnå strategiske og forretningsmæssige mål. Foruden, at få gennemgået virksomhedens forpligtelser i forbindelse med lønforhandlingen vil du blive godt rustet til at kunne varetage de forskellige elementer i en lønforhandlingsproces.

Lønnen er særdeles vigtig for alle medarbejdere og udgør en betydelig omkostning for virksomheden. På dette kursus vil vi give dig den nødvendige viden og en række vigtige værktøjer, som gør dig i stand til at komme bedst muligt igennem en lønforhandlingsproces.

Kursets opbygning

Vi gennemgår regler og rammer for lønforhandlingerne, men også hvordan du forbereder og gennemfører forhandlingen.

Du bliver klædt på til at håndtere selve forhandlingen og forskellige scenarier, som kan opstå undervejs.

Undervejs i kurset vil du kunne få sparring omkring, hvordan andre elementer kan spille ind, herunder fleksible arbejdstider og lokalaftaler.

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere i en HR- og personalefunktion, som deltager i lønforhandlingerne på vegne af ledelsen.

Det lærer du

Efter kurset har du et overblik over, hvordan du forbereder og skæddersyer en god lønforhandlingsproces samt alle væsentlige elementer i forhandlingen.

Online undervisning

Dette kursus er et onlinekursus, som foregår via Microsoft Teams. Du kan logge på kurset fra din pc, tablet eller mobil via et link, som du vil få tilsendt på mail inden kursusstart. Du skal sikre, at du har en stabil netforbindelse. Det er en fordel, hvis du har mulighed for at anvende headset, da det forbedrer lydkvaliteten. Du skal tilslutte dit webkamera, men dette er ikke et krav.