Foto: GettyImages
18.04.23 OK2023 Nyheder

Nye satser på Metal-Transportoverenskomsten

Den 1. marts 2023 sker der en række ændringer vedrørende lønforhold og ændringer på Metal-Transportoverenskomsten. Ændringerne har virkning fra begyndelsen af den lønperiode, hvor 1. marts indgår. Se satserne for 2023 og 2024.

Lønforhold og betalingssatser

Alle nedenstående satsændringer har virkning fra begyndelsen af den lønningsuge, hvor den aftalte ikrafttrædelsesdato indgår.

§3 Forskudt tid

  1. marts 2023 1. marts 2024
- 18-22 28,33 29,32
- 22-06 46,80 48,43
- påbegyndt efter 24 55,46 57,40

§ 4 Normaltimelønninger

1. marts 2023 1. marts 2024
134,14

138,70

§ 4, stk. 5 Særlig opsparing

Pr. 1. marts 2024 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 2 pct. point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 9,0 pct. af den ferieberettigende løn til medarbejderens konto for særlig opsparing

§ 5 Overarbejde

1. marts 2023 1. marts 2024
§ 5 Overarbejde, stk. 1    
- 1.-2. klokketime efter normal arbejdstid 43,90 45,22
- 3.-4. klokketime efter normal arbejdstid 67,95 69,99
- 5. klokketime og derefter 123,80 127,51
- forud for normal arbejdstid 06-18 43,90 45,22
- forud for normal arbejdstid 18-06 123,80 127,51
§ 5 Overarbejde, stk. 2    
- på tilsikret hverdagsfridag 06-18 67,95 69,99
- på tilsikret hverdagsfridag 18-06 123,80 127,51
§ 5 Overarbejde, stk. 3    
- søn- og helligdage indtil 12 83,69 86,20
- fra 12 til normal arbejdstids begyndelse 123,80 127,51
- søndag morgen forud for normal arbejdstid begyndelse 123,80 127,51
§ 5 Overarbejde, stk. 4    
- arbejde i spisepausen 32,24 33,21

§ 27 Lærlinge og elever

  1. marts 2023 1. marts 2024
Trin 1 77,06 79,76
Trin 2 87,38 90,44
Trin 3 93,87 97,16
Trin 4 105,54 112,34
Trin 5 135,59 140,33

Bilag 4, holddrift

  1. marts 2023 1. marts 2024
Stk. 3 43,89 45,43
- 2-holds drift efter kl. 18 92,66 95,90
- søn- og helligdage samt lørdag efter kl. 14 89,77 92,91
- 3-holds kontinuerlig drift 43,14 44,65
- overarbejde 25,39 26,28
Stk. 2.3 - manglende varsel 26,64

27,57

§ 12, stk. 5 - Pension under 10 ugers orlov

Med virkning fra 1. juli 2023 gælder følgende:
Under de 10 ugers orlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt. Pensionsbidraget udgør:

Arbejdsgiverbidrag kr. pr. time/kr. pr. måned: 18,45/2.957
Arbejdstagerbidrag kr. pr. time/kr. pr. måned: 3,69/592
Samlet bidrag kr. pr. time/kr. pr. måned: 22,14/3.549

§ 16 Pension

Ændring pr. den 1. juni 2023:
Bidraget udgør i alt 12,0 pct. Lønmodtageren betaler 2,0 pct. af bidraget, arbejdsgiveren 10,0 pct. Hvor der er indgået aftale om bidrag til en sundhedsordning, er bidraget til en sådan ordning indeholdt i det
samlede pensionsbidrag.

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Flere OK2023-nyheder

Se alle nyheder om OK2023

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.