Skiveberegningsprogram

Betonelement-Foreningen har i samarbejde med Niras, DTU og selskabet Optum Computational Engineering udviklet skiveberegningsprogrammet – et digitalt værktøj, der kan beregne komplekse vægskivers bæreevne og dermed reducere armeringsmængden til et minimum. Det giver et stort potentiale for mere bæredygtige betonbyggerier.

Skiveberegningsprogrammet gør det muligt at indregne virkningen af facader med kompliceret geometri. Anvendelse af disse elementer i det konstruktive system har ikke tidligere været muligt, men det bevirker en betydelig optimering af betonelementkonstruktionerne.

Derudover gør skiveberegningsprogrammet det muligt at optimere armeringen langs elementernes rande, som i længere tid har været diskuteret i branchen.

Mange gevinster – også på bæredygtighedsregnskabet

Potentialet for skiveberegningsprogrammet er stort, da det er muligt at ressourceoptimere betonelementerne. Der kan laves beregninger helt ned til betonnormens minimumsgrænse. Dermed kan forbruget af armering mindskes i både elementer og fuger. Det giver et plus på elementernes bæredygtighedsregnskab og et billigere byggeri.

Beregningsprogrammet regner mere præcist i forhold til, hvad andre konservative beregningsprogrammer gør. Der er desuden indført segmentering af egenvægten med hensyn til, hvor den virker til gunst eller ugunst for stabiliteten.

Programmet har været til test hos bl.a. Niras og NCC samt medlemmerne af Betonelement-Foreningen for anvendelse i projektering og dokumentation af betonelementer. Der sker løbende forbedringer af programmet, så det bliver endnu mere brugervenligt.

Beregninger sikrer bæredygtigt multihus

Skiveberegningsprogrammet er anvendt af ingeniørvirksomheden Niras til at dimensionere og optimere komplekse vægskiver ved opførelsen af et multihus i Ørestad Nord. Det har bl.a. medvirket til, at kravene til et fleksibelt og bæredygtigt multihus er overholdt.

Takket være nøjagtige beregninger er bygningen udarbejdet med ganske få bærerende vægelementer. Byggeriet er optimeret, da væggenes maksimale bæreevne er udnyttet fuldt ud. Dermed er der færre vægge i bygningen, hvilket har tilført bygningen store indretning- og anvendelsesmuligheder.

Få faste elementer

Bygningens faste elementer består udelukkende af facader, etageadskillelser, søjler, bjælker og trappekerner. Dermed kan bygningen uproblematisk og uden de store ændringer laves om, hvis en eventuel ny lejer ønsker at bruge den til andre formål, end den er indrettet til på nuværende tidspunkt.

Det havde ikke været muligt at få en fuldkommen bærende facade uden skiveberegningsprogrammet. Programmet giver mange detaljerede udregninger, som er afgørende for, at facaden kan regnes som stabiliserende.

En fremtidssikret bygning 

Tetris og NREP er bygherre på det nye multihus i Ørestad Nord på 24.000 kvadratmeter. Som et fleksibelt multihus skal det rumme både hotel, restaurant, café, serviceret kontorfællesskab og en dagligvarebutik. De forskellige elementer i byggeriet supplerer hinanden for at imødekomme fremtidens fleksible arbejdsmarked. Derfor ligger der – udover skiveberegningsprogrammet – antropologiske og sociologiske analyser til grund for udviklingen af det nye multihus.

I forbindelse med byggeriet har Niras udarbejdet en rendering af brugen af vægskiveprogrammet, som viser de beregnede spændinger lagt ind over BIM- modellen.

Relateret indhold