Genanvendelse af nedknust teglaffald som delvis cementerstatning i beton

Dette projekt omhandler en kortlægning af mulighederne for genanvendelse af nedknust teglaffald som delvis erstatning for cement i mørtel og beton.

Denne form for genanvendelse vil kunne fremme en mere bæredygtig produktion af mørtel og beton, da affaldstegl vil kunne genanvendes i produktionen af nye byggematerialer. Målet er at producere cementbaserede materialer med spændende farvenuancer uden at gå på kompromis med styrkeegenskaberne.

Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond, Danielsens Fond og DTU Byg.

Baggrund

Bygge- og anlægsaffald udgør ca. 35% af den årlige producerede affaldsmængde i Danmark, og af denne mængde udgør fraktionerne ”Mursten” samt ”Tegl og keramik” ca. 0.3 mio. tons i alt (2018) (Nygaard Madsen, Kiilerich, Nissen, & Nissen, 2020). Selvom en god mængde tegl kan genbruges direkte, er der stadig rigelige mængder affaldstegl med potentiale for at blive anvendt som delvis cementerstatning.

Flere internationale forskningsstudier har vist, at nedknust tegl med fordel kan anvendes som delvis erstatning for cement i beton grundet materialets puzzolanske egenskaber. Teglaffaldet skal dog knuses ned til et helt fint pulver og ikke være brændt ved for høje temperaturer. Flere af studierne har rapporteret øgede styrkeegenskaber (ved op til 20% erstatning), forbedret holdbarhed samt interessante æstetiske aspekter i form af farvenuancer i de cementbaserede materialer, som er tilsat nedknust tegl.

Der er dog stor forskel på materialernes puzzolanske egenskaber afhængigt af hvilke typer tegl, der er anvendt samt deres brændingstemperatur. Materialeegenskaberne af affaldstegl formodes også at variere her i Danmark, hvilket vil blive undersøgt i dette projekt.

Materialer og eksperimentelt arbejde

Til projektet er der indsamlet flere typer ældre mursten med forskellig alder, farve, lokalitet etc. samt prøver med blandet, nedknust teglaffald fra Norrecco. Desuden inkluderes to nye mursten i testserien.

Det eksperimentelle arbejde inkluderer en karakterisering af de forskellige teglmaterialers egenskaber, samt teglpulverets virkning, når det anvendes som delvis cementerstatning i hhv. mørtel og cementpastaprøver. Trykstyrken bestemmes for mørtelprismer, og cementpastaprøver anvendes til reaktivitetstest for at analysere en potentiel puzzolansk aktivitet. Derudover støbes mørtelprøver med både hvid og grå cement for at evaluere farvepotentialet ved forskellige erstatningsgrader.

Kontakt: Ida Bertelsen og Lisbeth M. Ottosen. Institut for Byggeri og Anlæg, Danmarks Tekniske Universitet, imgber@byg.dtu.dk  

Teglaffald fra Norrecco

Mørtelprøver med hhv. 100% cement og 30wt% erstatning af cement med nedknust teglpulver.

Teglmaterialer inkluderet i testprogrammet.

Relateret indhold