Kursus

GRATIS - Sundhedsskadelige stoffer i byggeriet

Bliv klogere på, hvordan du håndterer opgaver, der involverer miljøfarlige stoffer som bly, pcb, støv og asbest. Uanset om du skal lave f.eks. tagudskiftning eller renovere et badeværelse er der risiko for, at du møder nogle af de miljøfarlige stoffer, og hvor der gælder særlige regler for arbejdets udførelse.

Sundhedsskadelige stoffer

Indhold:

Fyraftensmødet er for dig, der kan støde på sundhedsskadelige stoffer i dine opgaver. Særligt i renoveringsarbejder som fx tagudskiftninger og renovering af badeværelser er der risiko for at møde materialer og støvrester med bly, pcb og asbest o.lign. På fyraftensmødet vil du få en grundig indføring i, hvilke sundhedsskadelige stoffer du typisk kan møde samt vejledning og eksempler på, hvordan du i praksis skal håndtere sådanne opgaver.

Vi afrunder med en fælles middag, hvor du samtidig får god mulighed for at netværke og udveklse erfaringer med andre byggevirksomheder.

Du får:

  • Overblik over de typiske sundhedsskadelige stoffer i byggeriet
  • Vejledning i de gældende regler og krav på området
  • Konkrete eksempler på, hvordan du i praksis udfører sikre renoveringsopgaver
  • Møder konsulenter fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus – BamBus
  • Middag og netværk

Målgruppe:

Alle medlemmer af DI Byggeri, som udfører renoveringsopgaver

Gratis …