Arrangement

Temadag i Danske Råstoffer 2021

Kære medlemmer i Danske Råstoffer Hermed inviteres til foreningens årlige Temadag, hvor man kan få ny viden og netværke og dyrke socialt samvær med kollegaer i branchen. Endnu engang har vi fået sammensat et interessant program til jer med en række spændende indlæg.

Temadagen holdes torsdag den 26. august 2021, med efterfølgende middag og overnatning på: Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg
Der vil blive serveret morgenmad fra kl. 9.00, i lokalet udenfor konferencesalen.

Oplæg til temadagen
Vi har fra Danske Råstoffer længe efterlyst, at der bliver lagt en samlet langsigtet strategi for råstofforsyningen i Danmark, hvor man samtænker indvinding fra land og hav, import og genbrug, og prioriterer de ressourcer vi har.
Hvordan kan man sikre opbakning fra myndigheder og politikerne på Christiansborg?

Program

  • 10.00 Velkomst

   Bjarne Overgaard, formand i Danske Råstoffer, Bedsted Lø Grusværker

  • 10.10 Ny infrastrukturplan og visioner for fremtidens anlægsprojekter

   Kristian Pihl Lorentzen, MF, transportordfører for Venstre

  • 10.50 Aktuelle emner fra regionerne

   Bente Villumsen, enhedsleder, Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer

  • 11.30 Aktuelle emner om råstofindvinding på havet

   Bettine Aundrup, kontorchef, Miljøstyrelsen

  • 12.10 Paneldebat om National Råstofstrategi

   Moderator Torben Liborius, Underdirektør, DI Dansk Byggeri

  • 12.45 Frokost

  • 13.45 Offentlig ejendomsvurdering af råstofejendomme

   Mikael Risager, Partner, Skat, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

  • 14.30 NCC’s erfaringer med udarbejdelse af miljøvaredeklarationer(EPD’er)

   Lars Møller Nielsen, Teknisk Chef, NCC Industry A/S, Råstoffer

  • 15.00 Kaffe og kage

  • 15.20 Nyt fra Teknisk udvalg

   Lars Møller Nielsen, Teknisk Chef, NCC Industry A/S, Råstoffer Annette Dueholm, Kvalitetschef, Roskilde Sten & Grus ApS

  • 15.40 Arbejdsmiljø i grusgrave

   Forskellige cases fra virksomhederne

  • 16.30 Afslutning

   Bjarne Overgaard, formand Danske Råstoffer, Bedsted Lø Grusværker