Arrangement

Infrastrukturdagen 2023

Den kritiske infrastruktur: samarbejde, medarbejdere og grøn omstilling.

På Infrastrukturdagen mødes bygherrer, rådgivere og entreprenører til sammen at tale om både transport og forsyning.

For hvordan når vi det hele?

Infrastrukturen handler også om den grønne omstilling – både om energi og transport.

Det handler om at udbygge fjernvarmen, opføre flere vindmøller og udbygge og vedligeholde vores veje og jernbaner.

Så vi håber, at alle, der arbejder med infrastrukturen vil reservere dagen og deltage på Infrastrukturdagen. Så du kan være med, når vi kaster lys på, hvordan samarbejdsformer kan påvirke projekternes forløb og behovet for at skaffe den nødvendig arbejdskraft med de rigtige kompetencer.

Derudover drøfter vi også, hvordan de store projekter kan blive mere bæredygtige. Vi kommer hele vejen rundt, og så slutter vi af med tapas og netværk.

Program

10.30 - 12.00 

Generalforsamling i Dansk Infrastruktur (Kun for medlemmer) - Vælges ved tilmelding

12.00 - 13.00 Ankomst og let netværksfrokost

13.00 - 13.10

Dansk Infrastrukturs formand Poul-Erik Olsen byder velkommen

Infrastruktur er både transport og forsyning, ikke ”enten eller”, og investeringerne i infrastrukturen skal fordeles på både transport og forsyning.
Det kræver samarbejde om budgetter - og behov for at begge områder har bevågenhed. Og så er kvalificeret og motiveret arbejdskraft afgørende for begge områder.

13.10 - 13.40

Status for infrastrukturplan 2035
v. Vejdirektør Jens Holmboe

Planer og fremdrift samt de udfordringer, som skal adresseres.

13.40 - 14.45

Det gode samarbejde med projektet i centrum: incitamenter, medarbejdertrivsel og resultater
v. Arkil og Aarhus Vand – efterfulgt af gruppedrøftelse ved bordene

Uden tilstrækkelig og motiveret arbejdskraft kommer den grønne omstilling og projekterne ikke i hus. Vi skal finde vejen til det sammenhængende projekt, hvor projektet er et fælles mål. Styrken i strategiske samarbejder er det gode samarbejde, projektkvalitet, arbejdsglæde og udbytte af faglig viden på tværs af projektet. Aarhus Vand og Arkil præsenterer deres partnerskab med fokus på netop fælles mål og gensidig tillid, hvor der skabes vej for trivsel, motivation, innovation og bæredygtighed.

14.45 - 15.30

Pause og netværk

15.30 - 16.00

”Farvel til gas i danske hjem”
v. Formand for NEKST-arbejdsgruppen Lars-Peter Søbye, tidl. formand for DI

Hvordan ser NEKST, (Den Nationale EnergiKrise Stab) at arbejdet med omstillingen fra naturgas til fjernvarme kan gribes an og komme i mål, når det skal gå hurtigt.

16.00 - 17.00

Konkrete bæredygtighedsindsatser i offentlige infrastrukturprojekter

Hvordan gøres bæredygtighed og reduceret CO2-udledning til konkrete kontraktsvilkår og indsatser?
Med udgangspunkt i den ”Markedsdialog for klimatiltag”, som Banedanmark, Vejdirektoratet og Bygningsstyrelsen gennemførte i vinteren 2022-23 faciliterer advokat Torkil Schrøder-Hansen en drøftelse med repræsentanter fra bygherrerne og entreprenørerne og med inddragelse af salen.

17.00 - 19.00

Netværk og tapas

   

Tilmelding

Deltagelse koster 500 kr for medlemmer af DI og 750 kr for ikke-medlemmer.
Din tilmelding er bindende.
Du modtager en bekræftelse på din tilmelding på mail.


Afmeldingspolitik og No-Show-Fee (gebyr)

Alle tilmeldinger til arrangementet afmeldes uden omkostninger, når det sker 7 arbejdsdage før arrangementet afvikles. Sker afmelding mindre end 7 arbejdsdage før arrangementets afvikles opkræves forsat deltagergebyr.
Udebliver du fra deltagelse uden afbud, pålægger DI et gebyr på kr. 500,- ekskl. moms. Gebyret dækker vores afholdte omkostninger til forplejning, lokaleleje, administration, etc.
Afmelding skal ske skriftligt via mail, og skal være os i hænde senest kl. 14.00 på dagen for den angivne frist. Afbud kan ske til Lone Stendal, Møde- og Eventcenteret.