Netværk

LCA erfa-gruppe

DI Byggeri har etableret en LCA erfa-gruppe. Behovet for at kunne dokumentere aftryk fra anlæg, bygninger og byggevarer vil fortsat være kraftigt stigende de kommende år. Derfor er flere og flere af DI Byggeris medlemmer i gang med at opbygge kompetencer på LCA-området. Kompetencer, som vi vil dele med hinanden i gruppen.

Formålet med LCA erfa-gruppen er at tilbyde erfaringsudveksling og videndeling om arbejdet med LCA (Livscyklusvurderinger). For DI Byggeri er det vigtigt, at vurderingerne sker med et brugbart værktøj og at resultaterne heraf kan bruges konstruktivt i udviklingen af grønne produkter, bygninger og anlæg, som derved understøtter de kommende års omstilling i byggeriet.

Allerede nu er der flere værktøjer og metoder, som kan anvendes til LCA. Det er et selvstændigt formål at øge kendskabet til disse. Derfor ser DI Byggeri en mulighed ved at invitere leverandører af LCA værktøjer, samt metodeeksperter til at inspirerer og drøfte anvendelsen med erfa-gruppens medlemmer.

En stærk forståelse af såvel metoder som forudsætninger for LCA er nødvendige for at sikre, at LCA-beregninger bliver brugbare og værdiskabende for alle aktører i byggeriet. Derfor vil fastlæggelse af forudsætninger og forståelse af data også være naturlige temaer for gruppens drøftelser.

Datafangst og praktikken i dataindsamling samt forståelsen og brugen af miljøvaredata, er en helt grundlæggende forudsætning for at kunne gennemføre brugbare LCA’er. Derfor er datafangst og dataforståelse et naturligt emne der vil arbejdes med i gruppen.

Det er hensigten, at der afholdes fire halvdags møder om året. Gruppen vil blive understøttet af et site, hvor deltagerne løbende kan erfaringsudveksle. Møderne vil som udgangspunkt være fysiske og afholdes på skift i Industriens Hus og på DI’s konferencecenter Gl. Vindinge i Nyborg.

Tidligere og planlagte datoer for 2022 og 2023

  1. møde - d. 28. oktober 2022, kl. 12:30-16:00 i Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V
  2. møde - d. 21. december 2022,  kl. 9:00-13:00 i Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V
  3. møde - d. 28. marts 2023, kl. 12:15-16:00 hos ROCKWOOL, Hovedgaden 501D, 2640 Hedehusene
  4. møde - d. 6. juni 2023, kl.12:30-16:00 på DI’s konferencecenter GL. Vindinge. Gamle Vindingevej 17A, 5800 Nyborg
  5. møde - d. 4. oktober 2023, kl. 12:30-16:00 på Scandic Aarhus City, Østergade 10, 8000 Aarhus C
  6. møde - d. 7. november 2023, kl. 12:30-16:00 på DI’s konferencecenter GL. Vindinge. Gamle Vindingevej 17A, 5800 Nyborg


Mødedatoer for 2024 kommer snart.