Arrangement

Bygningsentreprenørsektionens generalforsamling den 2. maj 2024

Kom med på kanalrundfart og hør om Københavns arkitektur med fokus på Sydhavnen.

Dette års generalforsaming holdes på MBK A/S, Pilestræde 61, 1112 København K.  

Dagsorden jf. vedtægterne.

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 4. Fremlæggelse af budget
 5. Fastsættelse af eventuelt indskud og eventuelt kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleant
 8. Valg af kritisk revisor 
 9. Indkomne forslag
 10. Eventuelt

Til download: 

 • Vedtægter for Bygningsentreprenørsektionen
 • Årsrapport 2023 Bygningsentreprenørsektionen

Forslag
Forslag fra medlemmer om valg til bestyrelsen skal fremsættes skriftligt til sektionen senest 2 uger inden afholdelse af generalforsamlingen, dvs. senest den 17. april 2024. Forslag sendes til Lasse Møller Vollesen lmv@di.dk.

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal ligeledes ske skriftligt og meddeles bestyrelsen senest 2 uger inden afholdelse af generalforsamlingen, dvs. senest den 17. april 2024. Forslag sendes til Lasse Møller Vollesen lmv@di.dk.

Program for dagen
kl. 11.30 Ankomst til MBK A/S, Pilestræde 61, 1112 Kbh. K. MBK ligger ved Rundetårn 500 meter fra Nørreport. Det er nemt at komme til med tog og metro til Nørreport.

kl. 12.00 Frokost inklusiv overrækkelse af sektionens medaljelegat til bygningsstruktørsvende. 

kl. 13.00 Afgang til Nyhavn til eftermiddagsekskursion - vi går sammen. 

Vi skal på kanalrundfart, hvor en guide vil fortælle om Københavns arkitektur med fokus på Sydhavnen. Der serveres en forfriskning undervejs. 

kl. 15.30 Retur til Nyhavn og tilbage til MBK. 

kl. 16.00 Generalforsamling 

Herefter tjek ind på værelser på Hotel 25HOURS, Pilestræde 65,  1112 Kbh. K. 

kl. 19.00 Middag på Hotel 25HOURS, Pilestræde 65, 1112 Kbh. K. 

Parkering
Parkering i huset koster 250 kr. pr. dag - der er oplader til el-biler. Alternativ er der 180 meter til parkeringshuset i Vognmagergade 5 eller man kan parkere i parkeringshuset på Israels Plads. 

Oversigt over transport samt parkeringsmuligheder  

Gratis deltagelse for en person pr. cvr.nummer i frokost, eftermidagsekskursion, generalforsamling, middag samt overnatning. 

Tilmelding - bemærk den korte tilmeldingsfrist
Tilmelding skal ske senest den 2. april kl. 12.00. Herefter kan vi ikke garantere for værelser. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Bygningsentreprenørsektionen