Arrangement

Anlægsentreprenørsektionens generalforsamling 29. maj 2024

Indkaldelse til Anlægsentreprenørsektionens generalforsamling, jf. vedtægternes §9 - afholdes online.

Teamslink: Du modtager først en tilmeldingskvittering og derefter en anden mail med teamslinket til generalforsamlingen.

Tilmeldingsfrist er den 22. maj 2024, kl. 08.00.

Dagsorden::

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
  4. Fremlæggelse af budget
  5. Fastlæggelse af eventuelt indskud og eventuelt kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af eventuel suppleant
  8. Valg af eventuel kritisk revisor
  9. Indkomne forslag
  10. Eventuelt 

Forslag til generalforsamlingen:
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Torben Liborius i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, dvs. den 15. maj 2024.

Bestyrelsen stiller forslag om, at Anlægsentreprenørsektionen nedlægges pr. 31. december 2024 samt at medlemmernes medlemstilknytning overføres til Dansk Infrastruktur. Herefter vil medlemmerne være direkte medlemmer i Dansk Infrastruktur.

I samme forbindelse foreslås, at Anlægsentreprenørsektionens formue overføres til Dansk Infrastruktur.