Arrangement

Dansk Overfladeindustri - Ekstraordinær generalforsamling 2024

Afholdes kun via Teams.

På den ordinære generalforsamling den 19. januar 2024 forelå der ikke et revideret regnskab. Det foreligger nu og er identisk med det regnskab, der foreløbigt blev fremlagt på generalforsamlingen. Derfor er der heller ikke fundet anledning til at justere i foreningens budget for 2024.

Da regnskab og budget ikke kunne formelt godkendes i januar indkaldes der hermed til ekstraordinær generalforsamling den 10. april kl. 14.30. Generalforsamlingen afholdes udelukkende virtuelt på Teams.

Dagsorden: 

  • Velkomst og valg af dirigent
  • Godkendelse af regnskab, der udsendes med indkaldelsen
  • Godkendelse af budget fremlagt på ordinær generalforsamling
  • Eventuelt

Tilmeldingsfrist:  Den 8. april 2024

Teamslink: Fremsendes den 9. april 2024

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne