Arrangement

Gulvbranchens generalforsamling 2024

Samme dag afholdes årsmøder for GVK, leverandører og entreprenører. Frederiksdal Sinatur Hotel og Konference, Frederiksdalsvej 360, 2800 Kgs. Lyngby.

Indkaldelse til generalforsamling i Gulvbranchen samt årsmøder for GVK, leverandører og entreprenører torsdag den 16. maj 2024. 

Dagsorden jf. vedtægterne. 

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsesformandens beretning om foreningens virke i det forløbne år til godkendelse
3. Forelæggelse af sidste års regnskab, herunder forslag til disponering af resultatet, til
godkendelse
4. Forelæggelse af det af bestyrelsen udarbejdede budget for indeværende år til orientering
5. Forslag til kontingent for det kommende år til godkendelse
6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af bestyrelsessuppleanter
9. Valg af reklamationsnævn
10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 15 dage før afholdelse, dvs. senest den 1. maj 2024. Forslag kan sendes til Claus Christian Jensen på ccje@di.dk 

Endelig dagsorden samt revideret årsrapport fremsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Dagsprogram som download.

Bemærk der afholdes ikke GulvGolf i år 
GulvGolf vender tilbage i 2025 i forbindelse med jubilæumsfesten.  

Det er gratis for medlemmerne at deltage i møderne samt frokost. 

Fuldmagt
Hvis man er forhindret i at deltage, kan fuldmagt her på siden udfyldes senest den 3. maj 2024.  

Hvis fuldmagt medbringes på dagen, skal denne registreres i god tid inden generalforsamlingen starter.